Seznam kódů rozpočtové klasifikace doporučených pro účastníky zahraniční ekonomické činnosti při platbách cel a jiných plateb do federálního rozpočtu

číslo Název typu platby Doporučený federální kód klasifikace tržeb
1 Daň z přidané hodnoty dovážené do Ruské federace 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Spotřební daně ze zboží dováženého na území Ruské federace 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Clá na vývoz ropy 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Vývozní cla na zemní plyn 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Vývozní cla na ropné produkty 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Ostatní vývozní cla 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Celní poplatky 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Cla daněplatí jednotlivci za jednotné sazby cel, daní nebo ve formě souhrnné celní platby 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Zálohy na budoucí celní a jiné platby 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Hotovostní zajištění k zajištění platby celních a jiných plateb 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Dovozní cla (jiná cla, daně a poplatky s rovnocenným účinkem) zaplacená v souladu s dodatkem č. 5 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 roku (výše platby (přepočty, nedoplatky a nedoplatky příslušné platby, včetně zrušeno) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Dovozní cla (jiná cla, daně a poplatky s rovnocenným účinkem) zaplacená v souladu s dodatkem 5 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 (penále a úroky z odpovídající platby) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla zaplacená v souladu s dodatkem č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 roku (výše platby (přepočty, nedoplatky a nedoplatky příslušné platby, včetně zrušených)) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla zaplacená v souladu s dodatkem č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 (penále a úroky z odpovídající platby) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Předběžná zvláštní, předběžná antidumpingová a předběžná vyrovnávací cla zaplacená v souladu s dodatkem č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii z května 29 na 2014 roku (výše platby (přepočty, nedoplatky a nedoplatky příslušné platby, včetně zrušených)) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Předběžná zvláštní, předběžná antidumpingová a předběžná vyrovnávací cla zaplacená v souladu s dodatkem č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii z května 29 na 2014 roku (pokuty a úroky z odpovídající platby) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Poplatek za použití (částka zaplacená za kolové vozidla (podvozek) a přívěsy pro ně dovážené do Ruské federace, s výjimkou kolových vozidel (podvozků) a přívěsů pro ně dovážených z území Běloruské republiky) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Poplatek za použití (pokuty za pozdní zaplacení poplatku zaplaceného za kolová vozidla (podvozek) a přívěsy dovážené do Ruské federace, s výjimkou kolových vozidel (podvozků) a přívěsů dovážených z území Běloruské republiky) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Poplatek za použití (částka zaplacená za kolová vozidla (podvozek) a přívěsy za ně dovezená do Ruské federace z území Běloruské republiky) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Poplatek za použití (penále za opožděnou platbu výše poplatku za kolová vozidla (podvozek) a přívěsy za ně dovezená do Ruské federace z území Běloruské republiky) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Poplatek za použití (částka zaplacená za vozidla s vlastním pohonem a přívěsy dovážené do Ruské federace, s výjimkou vozidel s vlastním pohonem a přívěsy dovážených z území Běloruské republiky) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Poplatek za použití (částka zaplacená za vozidla s vlastním pohonem a přívěsy za ně dovážená do Ruské federace z území Běloruské republiky) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Stát povinnost pro přijímání předběžných rozhodnutí o zařazení zboží do jednotné nomenklatury zboží zahraniční ekonomické činnosti celní unie 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Státní povinnost vydávat razítka podléhající spotřební dani s dvourozměrným čárovým kódem obsahujícím identifikátor jednotného státního automatizovaného informačního systému pro zaznamenávání objemu výroby a obratu ethylalkoholu, alkoholu a výrobků obsahujících alkohol při označování alkoholických výrobků 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Ostatní příjmy z náhrady výdajů federálního rozpočtu (federální státní orgány, Banka Ruska, řídící orgány státních mimorozpočtových fondů Ruské federace) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Prostředky z nakládání a prodeje zabaveného a jiného majetku se proměnily v příjem Ruské federace (z hlediska prodeje hmotných rezerv na určený majetek) (ostatní prostředky z nakládání a prodeje zabaveného a jiného majetku přeměněné v příjem Ruské federace) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Prostředky zaplacené dovozci celním orgánům za vydávání razítek pro spotřební daně 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Pokuty (pokuty) za porušení aktů, které jsou v souladu s právem euroasijské hospodářské unie, s právními předpisy Ruské federace v oblasti cel (vyjma od 1. ledna 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Pokuty (pokuty) za porušení měnové legislativy Ruské federace a aktů orgánů pro regulaci měny, jakož i legislativy Ruské federace v oblasti kontroly vývozu (vyjmuté od 1. ledna 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Pokuty (pokuty) za porušení právních předpisů Ruské federace o základech ústavního systému Ruské federace, o státní moci Ruské federace, o veřejné službě Ruské federace, o volbách a referendech Ruské federace, o komisaři pro lidská práva v Ruské federaci (vyloučeno od 1. ledna 2020) let) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Pokuty (pokuty) a další částky vymáhatelné od osob, které se provinily spácháním trestných činů, a na náhradu škody na majetku, připsané do federálního rozpočtu 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Další příjmy z peněžitých pokut (pokuty) a další částky za škody zaplacené do federálního rozpočtu 153 1 16 90010 01 6000 140
1 až 20 (33)

Federální daňová služba Ruské federace vysvětlila, jak vyplnit výpočet ve formě 6-NDFL v souvislosti se zvýšením od 1. ledna 2021 sazbou daně z příjmu fyzických osob na 15% z příjmů nad 5 milionů rublů.
00:10 04-12-2020 Více podrobností ...
Odpovídající objednávka ministerstva práce je zveřejněna na oficiálním internetovém portálu správných informací.
23:15 03-12-2020 Více podrobností ...