Pojem orientace se liší od pojmu rizikový profil a orientace celních orgánů se provádí s cílem informovat úředníky zapojené do celního odbavení a celní kontrola zboží a vozidla, informace o typických ukazatelích charakterizujících různé předměty celní kontroly (produkt, jeho balení, hmotnost, náklady, přepravní podmínky, pořadí pohybu atd.), jakož i činnosti účastníků zahraniční ekonomické činnosti.

Obsah orientace nutně obsahovat následující základní informace:

  • trvání orientace;
  • územní rozsah orientace;
  • Popis rizika;
  • výkonových ukazatelů rizik.

Orientační struktura je podobná struktuře rizikového profilu, s výjimkou oddílu o uplatňování opatření k minimalizaci rizik orientace nemůže obsahovat pokyny k používání formulářů celní kontroly a jiných přímých opatření k minimalizaci rizik.

Projekt orientace je vyvíjen strukturální divizí FCS Ruska, MOUTHCelní orgány ve své oblasti činnosti samostatně, na základě výsledků analýzy elektronických databází, jakož i dalších zdrojů informací.

Orientace na projekt RTU (celní) zaslala dopis a provozní kanály komunikace (fax, e-mail) do strukturální jednotky FCS Ruska, ve směru orientace projektu, který je navržen tak, aby se zabývají příslušnou službu šéfa RTU (zástupce náčelníka cel na starosti organizační složky odpovídajících cel).

Orientace na projekt musí být přiložen vysvětlující poznámku o nutnosti zveřejnění orientace FCS Ruska v souladu s průvodcem projektu.

Návrh vedení, obdržel od RTU je považováno za vhodné obchodní jednotka FCS Ruska. Pokud rozhodnutí o tom, zda zveřejnění orientace ruské FCS orientaci projektu byla parafována šéf konstrukční celek ruské FCS.

Orientace jsou podepsány zástupcem vedoucího FCS Ruska, dohlížejí na odpovídající strukturální jednotku FCS Ruska a zasílány na celní orgányzpravidla dopisem od FCS Ruska a také jako součást softwaru.

Senátor Ruské federace Grigorij Karasin a zvláštní zástupce předsedy vlády Gruzie pro urovnání vztahů s Ruskem Zurab Abashidze v pátek projednali ve videokonferenci vyhlídky na obnovení letecké komunikace mezi oběma zeměmi.
00:58 28-11-2020 Více podrobností ...
3. prosince uspořádá Federální daňová služba Ruska pro region Ivanovo veřejné diskuse v online formátu
3. prosince 2020 v 10:30 uspořádá Federální daňová služba Ruska pro region Ivanovo veřejné diskuse o výsledcích praxe při vymáhání práva a pokynech k dodržování povinných požadavků na následující témata: 1. Postup a rysy předkládání právnickými osobami a fyzickými osobami ...
00:42 28-11-2020 Více podrobností ...
BUCH.1С na konci týdne tradičně připomíná nejdůležitější zprávy o odcházejících pracovních dnech.
00:15 28-11-2020 Více podrobností ...
BUKH.1S pravidelně sestavuje stručný přehled novinek o online pokladnách, aby pomohl účetním, manažerům a podnikatelům vždy vědět o nejnovějších změnách v oblasti ČKS.
23:35 27-11-2020 Více podrobností ...