МЕНЮ

číslo popis zboží VT kód FEA EAEU
1 Tiskárny, kopírky a faxy a jejich elektronické moduly s šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8443 31
8443
8443
8443
2 Kapesní stroje pro záznam, přehrávání a vizuální prezentaci dat s výpočetními funkcemi, které mají šifrovací funkce (kryptografie) 8470
3 Ruční počítače s funkcí šifrování (kryptografie) 8471
4 Výpočetní stroje a jejich části, které mají šifrovací funkce (kryptografie) 8471
8471
8471
8471
8471
8473
5 Výpočetní zařízení s funkcí šifrování (kryptografie) 8471
8471
8471
6 Elektronické moduly a části ručních strojů s šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8473
8473
8473
8473
8473
7 Účastnická komunikační zařízení s šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8517
8517
8517
8 Základní stanice s funkcí šifrování (kryptografie) 8517
8517
8517
9 Telekomunikační zařízení a jeho části s šifrovacími funkcemi (kryptografie) +8517 62 000
8517
8517
+8517 70 900
10 Softwarové šifrovací (kryptografické) nástroje, bez ohledu na paměťové médium 8523
8523
+8523 29 330
+8523 29 390
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523 52
8523
8523
8523
8523
11 Klíčové dokumenty 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901
4901
4911
8523
8523
8523
+8523 29 330
+8523 29 390
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523 52
8523
8523
8523
8523
12 Vysílací nebo televizní zařízení a jeho části, vybavené šifrovacími (kryptografickými) funkcemi 8525
+8525 60 000
8529
+8529 90 650
8529
13 Rádiové navigační přijímače, zařízení pro dálkové ovládání a jejich části, vybavené šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8526
8526
+8526 92 000
+8529 90 650
8529
14 Zařízení pro přístup k informační a komunikační síti „internet“ a televizním přijímačům s komunikační funkcí, jejich části mají šifrovací (kryptografické) funkce +8517 62 000
8528
+8529 90 650
8529
15 Elektronické integrované obvody, paměťová zařízení s šifrovacími (kryptografickými) funkcemi nebo obsahující šifrovací (kryptografické) prostředky 8542
8542
8542
16 Ostatní elektrické stroje a přístroje mající individuální funkce obsahující šifrovací (kryptografické) prostředky 8543
8543
17 Normativní-technická, projektová a provozní dokumentace pro šifrování (kryptografické) znamená prostředky uvedené v odstavcích 1 - 16 této sekce (na jakémkoli médiu) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901
4901
4911
+8523 29 310
+8523 29 330
+8523 29 390
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523
8523

V Ruské federaci je Federální bezpečnostní služba Ruské federace (FSB Ruska) autorizovaným federálním výkonným orgánem pro koordinaci žádostí o vydávání licencí a zpracování dalších povolení pro dovoz a vývoz šifrovacích (kryptografických) prostředků v obchodu se třetími zeměmi.

Jednotný registr oznámení zveřejněno na oficiálních webových stránkách Euroasijské hospodářské unie (www.eaeunion.org).