МЕНЮ

Jaké by mělo být označení na výrobku, který nepodléhá necelní regulaci

0

V případě, že vaše produkt není vyžadováno prohlášení o shodě ani certifikát shody, štítky nesmí být opatřeny značkou EAC. Zbytek požadavků zůstává stejný, jmenovitě vše musí být v ruštině.

Pokud je produkt nalezen označení se značkou EAC může být prohlášení odmítnuto a nuceno podřídit zboží příslušnému postupu, aby podnikl kroky k odstranění tohoto porušení, tj. poznávání zboží.

Jako základ použití: odstavce. 1 a odstavce Čl. 9 odst. 1 čl. 125 celního kodexu EAEU - bylo zjištěno porušení právních požadavků. Označování na obalu (EAC) obsahuje informace, které mohou spotřebitele uvést v omyl.

Zveřejněno před 2 letyviaadministrátor2018
#30