Osvědčení o původu nebo osvědčení o původu Toto je doklad uvádějící zemi původu zboží. Celní správa závisí na zemi původu zboží povinnost a možnost získání celních preferencí a výhod podle obchodních dohod.

Myšlenka celních preferencí pro rozvojové země byla předmětem široké diskuse na konferenci OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) v rámci 1960. Rozvojové země mimo jiné tvrdily, že MFN představuje pro bohaté země překážku snižování a rušení cel a jiných obchodních omezení v dostatečné rychlosti, aby byly prospěšné pro rozvojové země.

V roce 1971 GATT následovala příklad UNCTAD a zavedla dvě výjimky MFN, které umožnily celní preference pro zboží z rozvojových zemí. Obě tato zamítnutí byla uložena na deset let. V roce 1979 stanovila GATT trvalou výjimku z povinnosti doložky nejvyšších výhod prostřednictvím doložky o povolení. Toto vyloučení umožnilo smluvním stranám GATT (ekvivalent dnešních členů WTO) vytvořit systémy obchodních preferencí pro jiné země, s podmínkou, že tyto systémy musí být „všeobecné, nediskriminační a nereciproční“ ve vztahu ke zemi, pro kterou mají prospěch (tzv. Přijímající země). Země nemuseli vytvářet programy GSP, z nichž by těží jen pár jejich přátel.

Existuje několik možností certifikátu:

Osvědčení obecného formuláře je nezbytné k oficiálnímu potvrzení země původu zboží vyvezeného z Ruské federace do všech zemí (s výjimkou zemí SNS), na které se nevztahují celní preference poskytované Ruskou federací cizími státy nebo jejich hospodářskými sdruženími v rámci obecného systému preferencí. země původu zboží vyváženého z Ruské federace do všech zemí (kromě zemí SNS), na které se nevztahují celní preference atd. dodané Ruskou federací cizími státy nebo jejich hospodářskými sdruženími v rámci obecného systému preferencí.

Osvědčení formuláře ST-1 se vyžaduje pro zboží určené k vývozu z Ruska do členských států SNS (Ázerbájdžán, Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Uzbekistán). Jeho použití v obchodě mezi státy Společenství, účastníky FEA může snížit celní sazbu na 0%;

U zboží určeného k vývozu z Ruska do Srbska je vyžadováno potvrzení formuláře CT-2. Držitel osvědčení o původu formuláře ST-2 je osvobozen od placení cla při dovozu ruského zboží do Srbska a srbského zboží do Ruska;

Osvědčení o původu zboží - Formulář „A“ se používá v Rusku při dovozu zboží, což vám umožňuje dovážet zboží se značnou slevou 25% (vzhledem k částce základního cla), nebo bez zaplacení cla.

Při dovozu zboží na území Ruské federace celní orgány obvykle vyžadují certifikát:

  • pro zboží ze zemí, které obdržely celní preference z Ruské federace;
  • pro zboží, jehož dovoz je omezen kvótami nebo jinými opatřeními;
  • v případech, kdy je původ zboží neznámý nebo pochybný;
  • v ostatních případech stanovených právními předpisy a mezinárodními dohodami Ruské federace.
Senátor Ruské federace Grigorij Karasin a zvláštní zástupce předsedy vlády Gruzie pro urovnání vztahů s Ruskem Zurab Abashidze v pátek projednali ve videokonferenci vyhlídky na obnovení letecké komunikace mezi oběma zeměmi.
00:58 28-11-2020 Více podrobností ...
3. prosince uspořádá Federální daňová služba Ruska pro region Ivanovo veřejné diskuse v online formátu
3. prosince 2020 v 10:30 uspořádá Federální daňová služba Ruska pro region Ivanovo veřejné diskuse o výsledcích praxe při vymáhání práva a pokynech k dodržování povinných požadavků na následující témata: 1. Postup a rysy předkládání právnickými osobami a fyzickými osobami ...
00:42 28-11-2020 Více podrobností ...
BUCH.1С na konci týdne tradičně připomíná nejdůležitější zprávy o odcházejících pracovních dnech.
00:15 28-11-2020 Více podrobností ...
BUKH.1S pravidelně sestavuje stručný přehled novinek o online pokladnách, aby pomohl účetním, manažerům a podnikatelům vždy vědět o nejnovějších změnách v oblasti ČKS.
23:35 27-11-2020 Více podrobností ...