МЕНЮ

Upozorňujeme na nutnost řádného uzavření nádob.

  1. Měly by být použity pouze šroubové vysoce bezpečnostní číslované plomby. Jedná se o jednorázová kovová těsnění, jejichž rozbití vyžaduje velké fyzické úsilí. Mají tuhý blokovací prvek ve formě tyče, určený pro uzamčení a současné utěsnění skladovacích zařízení, leteckých, železničních a námořních kontejnerů s průměrem těsnicích otvorů minimálně 8 a maximálně 18 mm. Konstrukce této skupiny těsnění umožňuje uzamykání především předmětů se souosým (shodným) uspořádáním těsnicích otvorů.

Těsnění typu s typovým šroubem

  1. Těsnění odesílatele musí být upevněno na pravých dveřích nádoby, na levé rukojeti.

Příklad správného umístění těsnění na mořský kontejner

Правильное расположение пломбы
  1. Číslo na těsnícím čepu musí odpovídat číslu na hlavni.

Uzavřený plobma

Номер должен совпадать с номером на штыреНомер пломбы на штыре должен быть одинаковый

Nedodržení výše uvedených podmínek je porušením pokynů ruských železnic a ruských celních předpisů, což zase znamená finanční náklady. 

Realizace této instrukce zaručí bezproblémové odeslání vašeho zboží.