МЕНЮ

Pravidla pro vyplňování kolonky 37 celního prohlášení - Postup

Sloupec označuje složený kód, který je vytvořen podle následujícího schématu:

XX XX XXX , kde:

  • prvek 1 - deklarovaný režim je dvoumístný kód deklarovaného celního režimu v souladu s klasifikátorem typů celních režimů;
  • prvek 2 - předchozí režim je dvoumístný kód celního režimu v souladu s klasifikátorem typů celních režimů, pokud bylo deklarované zboží dříve propuštěno do jiného celního režimu, s výjimkou celního režimu tranzitu (dvě nuly „00“, pokud deklarované zboží nebylo dříve propuštěno do jiného celního režimu).
  • prvek 3 - třímístný kód zvláštností pohybu deklarovaného zboží v souladu s klasifikátorem zvláštností pohybu zboží;

Klasifikátor typů celních režimů

 

Klasifikátor zvláštností pohybu zboží

Kód Jméno
000 Specifika pohybu zboží nebyla stanovena
001 Zboží pro poskytování bezúplatné pomoci a (nebo) pro charitativní účely
002 Zboží humanitární pomoci
003 Nevratné položky technické pomoci
004 Zboží bylo přepravováno za účelem prevence a eliminace následků přírodních katastrof, přírodních a člověkem způsobených mimořádných událostí, které nelze vrátit
005 Měnové zlato, národní a cizí měny (kromě měn používaných pro numismatické účely), cenné papíry vydané do oběhu
006 Zboží technické pomoci k vrácení
007 Zboží bylo přepravováno za účelem prevence a odstranění následků přírodních katastrof, přírodních a člověkem způsobených mimořádných událostí, s výhradou vrácení
008 Zboží (materiál a technické zásoby a vybavení, vybavení, náhradní díly, palivo, potraviny a další majetek) vyvážené mimo celní území EAEU zajistit provoz vozidel a organizací členských států EAEU nebo zajistit provoz vozidel pronajatých (pronajatých) osobami z členských států EAEU, s výjimkou zboží uvedeného na pozici 010 (kromě Běloruské republiky)
009 Mořské produkty pocházející z členských států EAEU, ulovené a dovezené jakýmkoli dopravním prostředkem a uznané jako pocházející z členských států EAEU
010 Zboží se stěhovalo jako zásoby
011 Zboží dočasně dovezené na celní území EAEU, podle kterého je pozastaven účinek celního režimu dočasného dovozu (přijetí)
013 Zboží převedené jako vklad do základního kapitálu (fondu)
018 Špatně dodané zboží
020 Zboží určené pro sportovní soutěže a školení, koncerty, divadelní představení, soutěže, festivaly, náboženské, kulturní a jiné podobné akce, ukázky na výstavách, veletrzích, jakož i pro pořádání a zastřešování oficiálních a jiných akcí v médiích a s výhradou návratu, s výjimkou zboží pojmenovaného na pozicích s kódy 090 a 099
021 Nevratné propagační materiály a upomínkové předměty
027 Obaly, kontejnery, palety používané jako vratné kontejnery
031 Zboží přepravované pro oficiální použití diplomatickými misemi a konzulárními úřady členských států EAEU
032 Zboží přepravované pro úřední použití diplomatickými misemi a konzulárními úřady států, které nejsou členy EAEU, nacházející se na celním území EAEU
033 Zboží přepravované pro oficiální použití zastupitelskými úřady států u mezinárodních organizací, mezinárodních organizací nebo jejich zastoupení umístěných na celním území EAEU
034 Zboží přepravované pro úřední použití organizacemi uvedenými v čl.3 odst.
042 Zboží dodané nebo vrácené při reklamaci
044 Produkty včetně vozidla, náhradní díly a (nebo) vybavení přemístěné k provedení nebo vrácené po opravě a (nebo) záruční a technické údržbě, kromě zboží uvedeného v položkách s kódy 135, 136, 138
054 Zemní plyn dodávaný do zásobníků plynu nebo z těchto skladovacích zařízení vrácený (s výjimkou Běloruské republiky)
055 Zboží uvedené do provozu potrubním transportem
061 Zboží přepravované jako vzorky a vzorky pro výzkum a testování
062 Neobnovitelné zbytky zdrojů ionizujícího záření (kromě Běloruské republiky)
063 Zboží dodávané podle dohod o sdílení výroby (s výjimkou Běloruské republiky)
070 Zboží pro stavbu (stavbu) umělých ostrovů, staveb, jiných objektů nacházejících se mimo území členských států EAEU, u nichž mají (budou mít) členské státy EAEU výlučnou jurisdikci (s výjimkou Běloruské republiky)
071 Zboží bylo přesunuto do umělé ostrovy, zařízení, stavby a jiné objekty nebo z umělých ostrovů, zařízení, stavby a jiné objekty, pro které mají výlučnou jurisdikci členské státy EAEU a které se nacházejí mimo celní území EAEU (s výjimkou Běloruské republiky)
090 Zboží přepravované za účelem přípravy a / nebo konání XXII. Zimních olympijských her a XI zimních paralympijských her 2014 ve městě Soči (kromě Běloruské republiky)
091 Zboží dovezené (dovezené) na celní území EAEU a určené výhradně k použití při organizaci a pořádání oficiálních mezinárodních soutěžních akcí v oblasti profesionálních dovedností WorldSkills („WorldSkills“)
092 Zboží dovezené (dovezené) na celní území EAEU a určené výhradně k použití při organizaci a pořádání oficiálních mezinárodních akcí v rámci Mezinárodních hanzovních dnů nového času
098 Zboží přepravované za účelem přípravy a / nebo konání summitu APEC 2012 ve městě Vladivostok (s výjimkou Běloruské republiky)
099 Zboží přemístěné k použití při organizaci a vedení mistrovství světa ve fotbale 2018 a / nebo poháru konfederací FIFA 2017, mistrovství Evropy ve fotbale 2020 XNUMX nebo při tréninkových aktivitách k jejich přípravě
100 Zboží přepravované na stavbu plynovodu Nord Stream (kromě Běloruské republiky)
101 Zboží přepravované na stavbu plynovodu South Stream (kromě Běloruské republiky)
102 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží EAEU, jehož stav je stanoven v v souladu s čl. 8 odst. 210 celního kodexu EAEU
103 Zboží nacházející se na území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny, které celní orgán nemůže identifikovat jako zboží, které bylo na území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny před jejím vznikem, nebo jako zboží dovezené do území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny nebo vyrobené (přijaté) na území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny
104 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží EAEU, jehož stav je stanoven v v souladu s odstavcem 8 článku 218 celního kodexu EAEU
105 Zboží ve svobodném skladu, které celní orgán nemůže identifikovat jako zboží, které bylo na území svobodného skladu před jeho vytvořením, nebo jako zboží propuštěné do celního režimu svobodného skladu nebo vyrobené (přijaté) ve svobodném skladu
106 Díly, sestavy, sestavy, které mohou být celním orgánem identifikovány jako zahrnuté (zahrnuté) ve složení zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma
107 Díly, sestavy, sestavy, které mohou být celním orgánem identifikovány jako zahrnuté (zahrnuté) ve složení zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu
112 Zboží vyrobené (přijaté) výhradně ze zboží EAEU propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, včetně použití zboží EAEU, které nebylo propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma, vyvezené z území svobodného (zvláštního, zvláštní) ekonomické zóny do zbytku celního území EAEU
113 Zboží vyrobené (přijaté) ze zboží EAEU, včetně zboží, které nebylo propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma, vyvezené z území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny mimo celní území EAEU
114 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží EAEU vyvážené z území svobodná (zvláštní, zvláštní) hospodářská zóna mimo celní území EAEU, pokud je takové zboží uznáno za zboží EAEU v souladu s článkem 210 celního kodexu EAEU
115 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží EAEU vyvážené z území svobodná (zvláštní, zvláštní) ekonomická zóna ke zbytku celního území EAEU, kvůli níž identifikace zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma
116 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží EAEU vyvážené z území svobodná (zvláštní, zvláštní) hospodářská zóna pro zbývající část celního území EAEU, u níž nebyla provedena identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma
117 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží EAEU vyvážené z území svobodná (zvláštní, zvláštní) ekonomická zóna mimo celní území EAEU, pokud takové zboží není uznáno jako zboží EAEU v souladu s článkem 210 celního kodexu EAEU
118 Zařízení propuštěné do celního režimu svobodné celní zóny, uvedené do provozu a používané rezidentem (účastníkem, subjektem) svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny k provedení dohody (dohody) o provádění (vedení) činností na území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny (dohoda o podmínkách činnosti ve svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóně, prohlášení o investici, podnikatelský program), propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu, s přihlédnutím ke zvláštnostem výpočtu dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených v čl. 1 odst. 209 odst. XNUMX celního kodexu EAEU
119 Zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma na území přístavní svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny nebo logistické svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny, propuštěné do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, přičemž zohlednit specifika výpočtu dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených v čl. 1 odst. 209 druhém pododstavci celního kodexu EAEU
122 Zboží vyrobené (přijaté) výhradně ze zboží EAEU propuštěného do celního režimu svobodného skladu, vyvezené z území svobodného skladu na zbývající část celního území EAEU
123 Zboží vyrobené (přijaté) ze zboží EAEU, vyvezené z území svobodného skladu mimo celní území EAEU
124 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží EAEU vyvážené z území svobodného skladu mimo celní území EAEU, uznané jako zboží EAEU v souladu s článkem 218 celního kodexu EAEU
125 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží EAEU vyvážené z území volného sklad na zbytek celního území EAEU, u kterého byla provedena identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu
126 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží EAEU vyvážené z území volného sklad na zbytek celního území EAEU, u kterého nebyla provedena identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu
127 Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží EAEU vyvážené z území svobodného skladu mimo celní území EAEU, které není uznáno jako zboží EAEU v souladu s článkem 218 celního kodexu EAEU
128 Zařízení propuštěné do celního režimu svobodného skladu, uvedené do provozu a používané majitelem svobodného skladu k provádění operací stanovených v čl.1 odst.213 celního kodexu EAEU, propuštěné do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu s přihlédnutím ke specifikům výpočtu dovozních cel, daní, zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených v čl.1 odst.217 druhém pododstavci celního kodexu EAEU
129 Zboží propuštěné do celního režimu zpětného dovozu, u kterého jsou daně a (nebo) úroky z nich, částky jiných daní, subvencí a jiné částky vráceny v souladu s čl. 3 odst. 2 odst. 236 celního kodexu EAEU
130 Zboží propuštěné do celního režimu zpětného dovozu, u kterého se daně a (nebo) úroky z nich, částky jiných daní, subvencí a jiné částky nevracejí v souladu s čl.3 odst. Kodex EAEU
131 Odpad vznikající při zpracování zboží na celním území a zpracování pro domácí spotřebu
132 Zbytky ze zpracování zboží na celním území a zpracování pro domácí spotřebu
133 Zpracované produkty získané v důsledku zpracování zboží propuštěného do celního režimu zpracování na celním území, zpracování mimo celní území, zpracování pro domácí spotřebu, s výjimkou zboží uvedeného v pozicích s kódy 044, 134 - 138 ( včetně zpracovaných produktů obdržených v důsledku zpracování zboží propuštěného do celního režimu, zpracování na celním území, zpracování mimo celní území)
134 Zpracované produkty získané v důsledku operací zpracování ekvivalentního zboží v souladu s článkem 172 celního kodexu EAEU, vyvážené z celního území EAEU, s výjimkou zboží uvedeného v pozicích s kódy 136 a 138
135 Zahraniční zbožídovážené na celní území EAEU místo zpracovaných produktů v souladu s článkem 183 celního kodexu EAEU, pokud je operací zpracování oprava zboží včetně záruky
136 Zpracování produktů získaných v důsledku výměny zahraničního zboží v souladu s čl. 1 odst. 172 čl. XNUMX odst. XNUMX celního kodexu EAEU v odstavci dva, vyvezené z celního území EAEU
137 Zahraniční zboží dovážené na celní území EAEU namísto zpracovaných produktů v souladu s článkem 183 celního kodexu EAEU, pokud jsou zpracovatelské operace prováděny v souvislosti se zbožím přepravovaným potrubním transportem
138 Zpracované produkty získané v důsledku zušlechťovacích operací na rovnocenné zboží v souladu s článkem 172 celního kodexu EAEU, pokud je zpracovatelskou operací oprava zboží, včetně záruky, vyvezeného z celního území EAEU, s výjimkou zboží specifikován v poloze kódem 136
139 Zboží propuštěné do celního režimu celního skladu, u kterého se očekává dokončení takového celního režimu v souladu s čl. 5 odst. 1 pododstavcem 161 celního kodexu EAEU
15X * Další rysy pohybu zboží zavedeny v Běloruské republice jednostranně
150 Zboží přepravované na základě dohody o výměně (pro Běloruskou republiku)
151 Zboží převáděné na základě smlouvy o finančním leasingu (pro Běloruskou republiku)
152 Zboží přepravované na základě darovací smlouvy (pro Běloruskou republiku)
153 Zboží vyvážené mimo celní území EAEU za účelem prodeje bez předběžného uzavření transakce (pro Běloruskou republiku) - pozice ve znění rozhodnutí Rady Eurasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015/XNUMX/ XNUMX
16X * Další rysy pohybu zboží zavedeny v Kazašské republice jednostranně
161 Zboží skupiny 27 TH FEA EAEU vyrobené z kazašských surovin těžených na poli Karachaganak (Republika Kazachstán) a vyvážených mimo celní území EAEU z území Ruské federace (pro Kazašskou republiku) - pozice ve znění rozhodnutí Rady euroasijská hospodářská komise č. 52 ze dne 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
17X * Další rysy pohybu zboží zavedeny v Ruské federaci jednostranně
171 Zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma v Magadanské oblasti Ruské federace určené pro vlastní produkční a technologické potřeby
172 Zboží (s výjimkou zboží podléhajícího spotřební dani) přepravované za účelem jeho použití při stavbě, vybavení a technickém vybavení objektů nemovitostí na území inovačního centra Skolkovo nebo nezbytné k provádění výzkumných činností a komercializaci jeho výsledků účastníky projektu, na které jsou poskytovány dotace na náhradu nákladů na platbu dovozního cla a daně z přidané hodnoty (pro Ruskou federaci)
173 Zboží přepravované za účelem jeho použití při stavbě, vybavení a technickém vybavení nemovitých objektů na území inovačního centra Skolkovo nebo nezbytné k provádění výzkumných aktivit a komercializaci jeho výsledků účastníky projektu, s výjimkou zboží uvedeného pod kódem 172 (pro Ruskou federaci)
174 Zboží potřebné k zajištění provozu leteckého kontrolního bodu nebo mezinárodního letiště (pro Ruskou federaci)
175 Zboží určené na podporu činnosti námořních (říčních) přístavů umístěných na námořních (říčních) kontrolních bodech (pro Ruskou federaci)
176 Zboží přemístěné na nebo z území komplexu Bajkonur (pro Ruskou federaci)
177 Zboží (s výjimkou zboží podléhajícího spotřební dani) dovážené za účelem jejich použití při stavbě, vybavení a technickém vybavení objektů nemovitostí na území inovativních vědeckých a technologických center nebo nezbytné k provádění vědeckých a technologických činností projektem účastníci, na které jsou poskytovány subvence na náhradu nákladů na platbu cla a daně z přidané hodnoty (pro Ruskou federaci)
178 Zboží dovážené za účelem jejich použití při stavbě, vybavení a technickém vybavení objektů nemovitostí na území inovativních vědeckých a technologických center nebo nutné k provádění vědeckých a technologických činností účastníky projektu, s výjimkou zboží uvedeného pod kódem 177 (pro Ruskou federaci)
18X * Další zvláštnosti pohybu zboží jednostranně zavedené v Arménské republice
180 Zboží přepravované na základě smlouvy o finančním leasingu (pro Arménskou republiku)
1 až 20 (88)