МЕНЮ

Seznam shody klasifikátoru druhů daní, poplatků a jiných plateb, jejichž výběr je přidělen celním orgánům, s kódy rozpočtové klasifikace

číslo Název typu platby Použitelnost platby Druh plateb Kód typu platby Kód klasifikace rozpočtu
1 Celní poplatky za celní operace (pro celní odbavení zboží, pro celní prohlášení zboží pro celní operace) Platby byly použity v celém rozsahu EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Celní poplatky za doprovod Platby použité v rámci EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Dovozní clo povinnost (ostatní povinnosti, daně a poplatky s rovnocenným účinkem), povinnost zaplatit, která vznikla od 1 září 2010 roku Platby použité v rámci EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Importovat clo, povinnost zaplatit, která vznikla před 1em září 2010 rokem Platby použité v rámci EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Zvláštní clo stanovené v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii z května 29 2014 roku) Platby použité v rámci EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Antidumpingové clo zavedené v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii z května 29 z května 2014) Platby použité v rámci EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Vyrovnávací clo zavedené v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii z května 29 2014 roku) Platby použité v rámci EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Spouštěcí ochranné opatření uplatňované v souladu s Dohodou o volném obchodu mezi Eurasijskou hospodářskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé od společnosti 29 v květnu 2015 Platby použité v rámci EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Předběžná zvláštní povinnost Platby použité v rámci EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Předběžné antidumpingové clo Platby použité v rámci EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Předběžná vyrovnávací povinnost Platby použité v rámci EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Zvláštní clo zaplacené způsobem stanoveným pro výběr odpovídajících předběžných typů cel Platby použité v rámci EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Antidumpingové clo zaplacené způsobem stanoveným pro výběr odpovídajících předběžných typů cel Platby použité v rámci EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Vyrovnávací clo zaplacené způsobem stanoveným pro výběr odpovídajících předběžných typů cel Platby použité v rámci EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Daň z přidané hodnoty Platby použité v rámci EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Cla, daně za paušální sazbu za zboží pro osobní potřebu Platby použité v rámci EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Souhrnná celní platba za zboží pro osobní potřebu Platby použité v rámci EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Poplatky za uskladnění v celním skladu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Vývozní cla 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Vývozní clo na ropu vyváženou mimo celní území EAEU Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Vývozní cla 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Vývozní clo na ropu, s výjimkou ropy vyvážené mimo celní území EAEU Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Vývozní cla 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Vývozní clo na zemní plyn Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Vývozní cla 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Vývozní clo na zboží pocházející z ropy Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Vývozní cla 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Vývozní clo na zboží, pro které neexistuje zvláštní kód pro druh vývozního cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Vývozní cla 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Vývozní clo na ropu vyváženou z území Ruské federace přes území Běloruské republiky plynovodem v rámci zvláštních dohod Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Vývozní cla 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Spotřební daň na ethylalkohol z potravinářských surovin (kromě destilátů vína, hroznů, ovoce, koňaku, kalvadosu, chrámu) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Spotřební daň z produktů obsahujících alkohol Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Spotřební daň z tabákových dýmek, kouření, žvýkání, sání, šňupací tabák, vodní dýmka (kromě tabáku používaného jako surovina pro výrobu tabákových výrobků) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Spotřební daň z benzínového automobilu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Spotřební daň z přímého benzínu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Spotřební daň z osobních automobilů s výkonem motoru až do 67,5 kW (90 l.s.) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Spotřební daň z nafty Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Spotřební daň z motorových olejů pro dieselové a (nebo) karburátorové (vstřikovací) motory Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Spotřební daň z vína, ovocných vín (kromě šumivých vín (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobených z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaného hroznového nebo jiného ovocného mladiny a (nebo) vinného destilátu a ( nebo) ovocný destilát Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Spotřební daň z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu až do 0,5 procent včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Spotřební daň z alkoholických výrobků s objemovým podílem ethylalkoholu vyšším než 9 procent (kromě piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobených z potravinářských surovin a (nebo) alkoholických hroznů nebo jiná ovocná mladina a (nebo) vinný destilát a (nebo) ovocný destilát) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Spotřební daň z alkoholických výrobků s objemovým podílem ethylalkoholu až do 9 procent vč. (Kromě piva, nápojů vyrobených z piva, vín, ovocných vín, šumivých vín (šampaňské), moštu, alkoholu, medoviny, vinných nápojů bez přídavku rektifikovaného ethylu alkohol vyrobený z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaný hroznový nebo jiný ovocný slad a (nebo) vinný destilát a (nebo) ovocný destilát) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Spotřební daň z destilátů vína, hroznů, ovoce, koňaku, kalvadosu, chrámu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Spotřební daň z lihu z nepotravinářských surovin Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Spotřební daň z moštu, básně, medoviny Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Spotřební daň z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Spotřební daň z motocyklů s výkonem motoru vyšším než 112,5 kW (150 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Spotřební daň na sektu (šampaňské) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Spotřební daň z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu nad 0,5 procent a do 8,6 procent vč. Nápojů na bázi piva Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Spotřební daň z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemové frakce ethylalkoholu vyšší než 8,6 procent Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Spotřební daň na doutníky Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Spotřební daň z cigarillos (doutníky), bidi, kréta Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Spotřební daň z cigaret, cigaret Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Spotřební daň ze středních destilátů Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Spotřební daň z elektronických dodávacích systémů nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Spotřební daň z tekutin pro elektronické systémy nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Spotřební daň z tabáku (tabákových výrobků) určených ke spotřebě vytápěním Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Spotřební daň z osobních automobilů s výkonem motoru nad 112,5 kW (150 hp) a do 147kW (200 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Spotřební daň z automobilů s výkonem motoru vyšším než 147 kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Spotřební daň z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Spotřební daň z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Spotřební daň z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 367 kW (500 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace spotřebních daní 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Prostředky z prodeje zabaveného majetku z hlediska prodeje zásob určitého majetku Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Prostředky a pokuty 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Prostředky z prodeje zboží zadrženého celními orgány ve výši vypočtené v den zadržení tohoto zboží dovozní cla a daně, které by byly splatné, když by bylo zadržené zboží propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Prostředky a pokuty 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Sankce, s výjimkou pokut za porušení měnové legislativy Ruské federace a aktů měnových regulačních orgánů, jmenovaných celními orgány a pokut za porušení právních předpisů Ruské federace za základy ústavního systému Ruské federace, za státní moc Ruské federace, za veřejnou službu Ruské federace, za volby a referenda Ruské federace o komisaři pro lidská práva v Ruské federaci Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Prostředky a pokuty 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Sankce za porušení měnové legislativy Ruské federace a jednání měnových regulačních orgánů jmenovaných celními orgány Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Prostředky a pokuty 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Sankce za porušení právních předpisů Ruské federace o základech ústavního systému Ruské federace, o státní moci Ruské federace, o veřejné službě Ruské federace, o volbách a referendech Ruské federace, o komisaři pro lidská práva v Ruské federaci Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Prostředky a pokuty 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Prostředky získané v důsledku občanských a správních opatření Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Prostředky a pokuty 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Prostředky získané v důsledku uplatňování opatření trestní odpovědnosti v případech zahájených celními orgány Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Prostředky a pokuty 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Jiné typy plateb účtovaných na celní orgány
65 Ostatní příjmy z poskytování placených služeb příjemci finančních prostředků a náhrada nákladů Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Ostatní nedaňové příjmy Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Zálohy na budoucí celní a jiné platby Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Zajištění plnění povinnosti platit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, s výjimkou tohoto zajištění zaplaceného v hotovosti Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9080
69 Vklad hotovosti složený jako jistota pro splnění povinnosti platit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Zajištění plnění povinností právnické osoby, která jako celní zástupce vykonává činnosti v oblasti cel Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Zajištění plnění povinností právnické osoby působící v oblasti cel jako přepravce v celním řízení Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Zajištění plnění povinností právnické osoby působící v oblasti cel jako vlastník dočasného skladu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Zajištění plnění povinností právnické osoby působící v oblasti cel jako vlastník celního skladu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Zajištění plnění povinností právnické osoby vykonávající činnosti v oblasti cel jako vlastník bezcelního obchodu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Zajištění plnění povinností schváleného hospodářského subjektu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Zajištění plnění povinností právnické osoby působící v oblasti cel jako vlastník svobodného skladu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Zajištění plnění povinností právnické osoby působící v oblasti cel jako zástupce a celní dopravce Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Zajištění plnění povinností právnické osoby vykonávající činnosti v oblasti cel jako zástupce v celním řízení a zajištění plnění povinností schváleného hospodářského subjektu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Zajištění plnění povinností právnické osoby vykonávající činnosti v oblasti cel jako přepravce v celním řízení a zajištění plnění povinností schváleného hospodářského subjektu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Zajištění plnění povinností právnické osoby působící v oblasti cel jako zástupce a celní dopravce a zajištění plnění povinností schváleného hospodářského subjektu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Hotovostní zajištění zaplacené jako jistota za plnění závazků organizace při používání získaných spotřebních razítek, u nichž nebyl splněn závazek organizace Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Prostředky zaplacené dovozci celním orgánům za vydávání razítek pro spotřební daně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Poplatek za odstranění zaplacený za kolové vozidla (podvozek) a přívěsy pro ně dovážené do Ruské federace, s výjimkou kolových vozidel (podvozků) a přívěsů pro ně dovážených z území Běloruské republiky Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Poplatek za použití zaplacený za kolová vozidla (podvozek) a přívěsy za ně dovážený do Ruské federace z území Běloruské republiky Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Povinnost státu přijímat předběžná rozhodnutí o zařazení zboží podle jednotné nomenklatury komoditní zahraniční ekonomické činnosti EAEU Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Poplatek za použití zaplacený za vozidla a přívěsy s vlastním pohonem dovážené do Ruské federace, s výjimkou vozidel a přívěsů s vlastním pohonem dovážených z území Běloruské republiky Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Poplatek za použití zaplacený za vozidla s vlastním pohonem a přívěsy pro ně dovážená do Ruské federace z území Běloruské republiky Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Jiné druhy plateb, jejichž výběr je svěřen celním orgánům 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Sankce za opožděné zaplacení cla za celní operace (za celní odbavení zboží za celní prohlášení zbožípro celní operace) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Sankce za opožděné zaplacení cel za doprovod Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Sankce za opožděné zaplacení dovozního cla (ostatní cla, daně a poplatky s rovnocenným účinkem), povinnost zaplatit, která vznikla od září 1 dne 2010 roku Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Trest za opožděné zaplacení dovozního cla, povinnost zaplatit, která vznikla před zářím 1 2010 Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Sankce za opožděné zaplacení zvláštního cla stanovené v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 roku) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Sankce za pozdní platbu antidumpingového cla stanovené v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii z května 29 na 2014 roku XNUMX) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Sankce za opožděné zaplacení vyrovnávacího cla zřízeného v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 roku) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Trest za opožděné zaplacení daně z přidané hodnoty Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Sankce za opožděné zaplacení cel a daní za paušální sazbu za zboží pro osobní potřebu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Sankce za opožděné zaplacení souhrnné celní platby za zboží pro osobní potřebu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Sankce za zpoždění při platbě cel za skladování Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Sankce za opožděné zaplacení zvláštní povinnosti stanovené v souladu s právními předpisy Ruské federace Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Sankce za opožděné zaplacení antidumpingového cla stanovené v souladu s právními předpisy Ruské federace Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Sankce za opožděné zaplacení vyrovnávacího cla stanovené v souladu s právními předpisy Ruské federace Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Sankce za opožděné zaplacení předběžné zvláštní povinnosti Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Sankce za opožděné zaplacení předběžného antidumpingového cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Sankce za opožděné zaplacení prozatímního vyrovnávacího cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Sankce za opožděné zaplacení zvláštního cla zaplaceného způsobem stanoveným pro výběr odpovídajících předběžných druhů cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Sankce za opožděnou platbu antidumpingového cla zaplacené způsobem stanoveným pro výběr odpovídajících předběžných druhů cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Sankce za opožděné zaplacení vyrovnávací daně zaplacené způsobem stanoveným pro výběr odpovídajících předběžných typů cel Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Sankce za opožděné zaplacení vývozního cla na ropu vyváženou mimo celní území EAEU Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Sankce za opožděné zaplacení vývozního cla na ropu, s výjimkou ropy vyvážené mimo celní území EAEU Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Sankce za opožděné zaplacení vývozního cla na zemní plyn Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Sankce za opožděné zaplacení vývozního cla na zboží pocházející z ropy Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Sankce za opožděné zaplacení vývozního cla za zboží, pro které nebyl stanoven zvláštní kód pro druh vývozního cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Sankce za opožděné zaplacení vývozního cla na ropu vyváženou z území Ruské federace přes území Běloruské republiky plynovodem podle zvláštních dohod Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně z lihu z potravinářských surovin (s výjimkou destilátů vína, hroznů, ovoce, koňaku, kalvadosu, chrámu) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Sankce za opožděné zaplacení spotřební daně z produktů obsahujících alkohol Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně z tabákových dýmek, kouření, žvýkání, sání, šňupání tabáku, vodní dýmky (s výjimkou tabáku používaného jako surovina pro výrobu tabákových výrobků) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně z benzínového automobilu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně z přímého benzínu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Pokuta za pozdní zaplacení spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru do 67,5 kW (90 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně z motorové nafty Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně z motorových olejů u dieselových a (nebo) karburátorových (vstřikovacích) motorů Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Sankce za opožděné zaplacení spotřební daně z vína, ovocných vín (kromě šumivých vín (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobených z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaného hroznového nebo jiného ovocného mladiny a (nebo) vína destilát a / nebo ovocný destilát Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Pokuta za pozdní platbu spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu až do 0,5 procent včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně z alkoholických výrobků s objemovým podílem ethylalkoholu vyšším než 9 procent (kromě piva, vína, ovocného vína, šumivého vína (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu z potravinářských surovin a (nebo ) alkoholizovaný hroznový mošt nebo jiná ovocná mladina a (nebo) vinný destilát a (nebo) ovocný destilát) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Pokuta za pozdní zaplacení spotřební daně z alkoholických výrobků s objemovým podílem ethylalkoholu až do 9% včetně (kromě piva, nápojů vyrobených na základě piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampaňské), jablečného moštu, alkoholu, medoviny, vyrobených vinných nápojů bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobeného z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaného hroznu nebo jiné ovocné mladiny a (nebo) vinného destilátu a (nebo) ovocného destilátu) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Trest za pozdní zaplacení spotřební daně z destilátů vína, hroznů, ovoce, koňaku, kalvadosu, chrámu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně z lihu z nepotravinářských surovin Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně z moštu, básně, medoviny Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Sankce za pozdní spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru nad 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně na motocykly s výkonem motoru vyšším než 112,5 kW (150 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně ze šumivého vína (šampaňské) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Pokuta za pozdní platbu spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu nad 0,5 procent a až do 8,6 procent vč. Nápojů na bázi piva Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Pokuta za opožděnou platbu spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu nad 8,6 procent Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně z doutníků Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Trest za pozdní zaplacení spotřební daně z cigaril (doutníků), bidi, kretek Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně z cigaret, cigaret Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Trest za pozdní spotřební daň u středních destilátů Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Sankce za opožděné zaplacení spotřební daně z elektronických dodávacích systémů nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Pokuta za opožděné zaplacení spotřební daně z tekutin pro elektronické systémy nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně z tabáku (tabákových výrobků) určených ke spotřebě vytápěním Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Sankce za pozdní spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 112,5 kW (150 hp) a do 147kW (200 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Sankce za pozdní spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 147 kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Sankce za pozdní spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru nad 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Sankce za pozdní spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru nad 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Trest za opožděné zaplacení spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 367 kW (500 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Sankce za opožděnou platbu poplatku za využití zaplaceného za kolová vozidla (podvozek) a přívěsy dovážené do Ruské federace, s výjimkou kolových vozidel (podvozků) a přívěsů dovážených z území Běloruské republiky Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Sankce za opožděné zaplacení poplatku za využití zaplaceného za kolová vozidla (podvozek) a přívěsy za ně dovezená do Ruské federace z území Běloruské republiky Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Sankce 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Úroky z odložené platby dovozního cla, platební povinnost, která vznikla od září 1 u 2010 Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Úrok z odložené platby dovozního cla, povinnost zaplatit, která vznikla před zářím 1 2010 Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Úrok, jako by bylo uděleno odklad platby zvláštní daně, Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 zřízená v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření ve vztahu ke třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii z května 29 na 2014 roku) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby
152 Úrok, jako kdyby byl poskytnut odklad platby antidumpingového cla stanoveného v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 roku) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Úrok, jako kdyby byl poskytnut odklad platby vyrovnávacího cla stanoveného v souladu s Protokolem o uplatňování zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření vůči třetím zemím (dodatek č. 8 ke Smlouvě o euroasijské hospodářské unii 29 v květnu 2014 roku) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Úrok, jako by bylo zajištěno odklad platby vývozního cla na ropu vyváženou mimo celní území EAEU Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Úrok, jako kdyby bylo poskytnuto odklad platby vývozního cla za ropu, s výjimkou ropy vyvážené mimo celní území EAEU Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Úrok, jako by odložená platba vývozního cla na zemní plyn Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Úrok, jako by bylo poskytnuto odklad platby vývozního cla za zboží pocházející z ropy Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Úrok, jako by odklad platby vývozního cla za zboží, pro které nebyl stanoven zvláštní kód pro druh vývozního cla Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Úrok, jako by bylo na základě zvláštních dohod poskytnuto odklad platby vývozního cla u ropy vyvážené z území Ruské federace přes území Běloruské republiky plynovody Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Úroky z odložené platby spotřební daně z lihu z potravinářských surovin (kromě destilátů vína, hroznů, ovoce, koňaku, kalvadosu, chrámu) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Úroky z odložené spotřební daně z produktů obsahujících alkohol Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Úroky z odložené spotřební daně z tabákových dýmek, kouření, žvýkání, sání, šňupání tabáku, vodní dýmky (kromě tabáku použitého jako surovina pro výrobu tabákových výrobků) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Úroky z odložené spotřební daně z benzínu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Úrok z odložené spotřební daně z přímého benzínu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Úroky z odložené spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru do 67,5 kW (90 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Úroky z odložené spotřební daně z motorové nafty Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Úroky z odložené spotřební daně z motorových olejů pro dieselové a (nebo) karburátorové (vstřikovací) motory Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Úroky z odložené spotřební daně z vína, ovocných vín (kromě šumivých vín (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobených z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaného hroznu nebo jiné ovocné mladiny a (nebo) vína destilát a / nebo ovocný destilát Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Úrok z odložené platby spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu až do 0,5 procent včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Úrok z odložené spotřební daně z alkoholických výrobků s objemovým podílem ethylalkoholu vyšším než 9 procent (kromě piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu z potravinářských surovin a (nebo ) alkoholizovaný hroznový mošt nebo jiná ovocná mladina a (nebo) vinný destilát a (nebo) ovocný destilát) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Úroky z odložené spotřební daně z alkoholických výrobků s objemovým podílem ethylalkoholu do a včetně 9 včetně (s výjimkou piva, nápojů vyrobených z piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampaňské), jablečného moštu, pouare, medoviny, vyrobených vinných nápojů) bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobeného z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaného hroznu nebo jiné ovocné mladiny a (nebo) vinného destilátu a (nebo) ovocného destilátu) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Úroky z odložené spotřební daně z vína, hroznů, ovoce, koňaku, calvados a destilátů Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Úroky z odložené platby spotřební daně z lihu z nepotravinářských surovin Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Úrok z odložené spotřební daně z moštu, básně, medoviny Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Úroky z odložené spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Úrok z odložené spotřební daně na motocykly s výkonem motoru vyšším než 112,5 kW (150 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Úroky z odložené spotřební daně ze šumivých vín (šampaňské) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Úrok z odložené spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem ethanolu v objemových procentech vyšší než 0,5 až do 8,6% včetně nápojů na bázi piva Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Úrok z odložené platby spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu nad 8,6 procent Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Úroky z odložené spotřební daně z doutníků Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Úroky z odložené platby spotřební daně z cigaril (doutníků), bidi, kretek Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Úroky z odložené spotřební daně z cigaret, cigaret Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Úrok z odložené spotřební daně u středních destilátů Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Úroky z odložené spotřební daně z elektronických dodávacích systémů nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Úroky z odložené spotřební daně z tekutin pro elektronické systémy nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Úroky z odložené spotřební daně z tabáku (tabákových výrobků) určené ke spotřebě vytápěním Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Úroky z odložené spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru nad 112,5 kW (150 hp) a do 147kW (200 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Úroky z odložené spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 147 kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Úroky z odložené spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Úroky z odložené spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Úrok z odložené spotřební daně z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 367 kW (500 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Úroky z odložené platby daně z přidané hodnoty Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Úroky z odložené platby 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Úroky ze splátek dovozního cla, povinnost zaplatit, která vznikla od září 1 2010 roku Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Úroky ze splátek dovozního cla, povinnost zaplatit, která vznikla před zářím 1 2010 Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Úroky ze splátek spotřební daně z ethylalkoholu z potravinářských surovin (kromě destilátů vína, hroznů, ovoce, koňaku, kalvados, chrámu) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Úroky z plánu splátek spotřební daně z produktů obsahujících alkohol Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Úroky ze splátek spotřební daně z tabákových dýmek, kouření, žvýkání, sání, šňupání tabáku, vodní dýmky (kromě tabáku použitého jako surovina pro výrobu tabákových výrobků) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Úroky z splátkového kalendáře pro spotřební daň z benzínu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Úroky z splátek spotřební daně z přímého benzínu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Úroky z splátek spotřebních daní z osobních automobilů s výkonem motoru do 67,5 kW (90 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Úroky z splátkového kalendáře pro spotřební daň z motorové nafty Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Úroky ze splátek spotřební daně z motorových olejů pro dieselové a (nebo) karburátorové (vstřikovací) motory Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Úroky ze splátek spotřebních daní z vína, ovocných vín (kromě šumivých vín (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobených z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaného hroznu nebo jiné ovocné mladiny a (nebo) vína destilát a / nebo ovocný destilát Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Úroky z splátek spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu až do 0,5 procent včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Úroky ze splátek spotřební daně z alkoholických výrobků s objemovým podílem ethylalkoholu vyšším než 9 procent (kromě piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampaňského), vinných nápojů vyrobených bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu z potravinářských surovin a (nebo ) alkoholizovaný hroznový mošt nebo jiná ovocná mladina a (nebo) vinný destilát a (nebo) ovocný destilát) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Úroky ze splátek spotřební daně na alkoholické výrobky s objemovým podílem ethylalkoholu do a včetně 9 včetně (s výjimkou piva, nápojů vyrobených z piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampaňské), jablečného moštu, alkoholu, medoviny, vyrobených vinných nápojů) bez přídavku rektifikovaného ethylalkoholu vyrobeného z potravinářských surovin a (nebo) alkoholizovaného hroznu nebo jiné ovocné mladiny a (nebo) vinného destilátu a (nebo) ovocného destilátu) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Úroky ze splátek spotřební daně z destilátů vína, hroznů, ovoce, koňaku, kalvadosu, chrámu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Úroky z splátky spotřební daně z lihu z nepotravinářských surovin Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Úroky z splátkového kalendáře pro spotřební daň z jablečného moštu, bahna, medoviny Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Úroky z splátek spotřebních daní z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Úroky ze splátek spotřebních daní z motocyklů s výkonem motoru nad 112,5 kW (150 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Úroky ze splátek spotřební daně na šumivá vína (šampaňské) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Úroky z splátkového kalendáře pro spotřební daň z piva s normativním (standardizovaným) obsahem ethanolu v objemových procentech nad 0,5 procent a do 8,6 procent vč. Nápojů na bázi piva Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Úrok ze splátek spotřební daně z piva s normativním (standardizovaným) obsahem objemového podílu ethylalkoholu nad 8,6 procent Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Úroky ze splátek spotřebních daní z doutníků Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Úroky ze splátek spotřební daně na cigarky (doutníky), bidi, kretek Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Úroky ze splátek spotřební daně z cigaret, cigaret Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Úroky ze splátek spotřební daně u středních destilátů Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Úroky ze splátek spotřebních daní z elektronických dodávacích systémů nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Úroky ze splátky spotřební daně z tekutin pro elektronické systémy nikotinu Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Úroky ze splátek spotřební daně z tabáku (tabákových výrobků) určených ke spotřebě vytápěním Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Úroky z splátek spotřebních daní z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 112,5 kW (150 hp) a do 147 kW (200 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Úroky z splátek spotřebních daní z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 147 kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Úroky z splátek spotřebních daní z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Úroky z splátek spotřebních daní z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) včetně Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Úroky z splátek spotřebních daní z osobních automobilů s výkonem motoru vyšším než 367 kW (500 hp) Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Úrok z splátky daně z přidané hodnoty Platby, jejichž výplata je stanovena právními předpisy Ruské federace Splátky úroků 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 až 20 (228)


Od 1.01.2020 jsou z rozpočtové klasifikace rozpočtových příjmů vyloučeny následující BSC:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 „Ostatní příjmy z peněžitých pokut (pokuty) a další částky za škody připsané do federálního rozpočtu“;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 „Úrok zaplacený v případě porušení podmínek pro převod částky vývozního cla“;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 „Prostředky z prodeje a zabavení zabaveného a jiného majetku se proměnily v příjem Ruské federace, s výjimkou prostředků z prodeje zabaveného majetku obdrženého v důsledku trestných činů (týkajících se prodeje zásob specifikovaného majetku) (jiné prostředky z nakládání a prodeje zabaveného a jiného majetku převedeného na příjem Ruské federace);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Výběr hotovosti (pokuty) za správní delikty v oblasti daní a poplatků stanovených v Kodexu Ruské federace o správních deliktech “;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 „Peněžité pokuty (pokuty) za porušení aktů zakládajících právo euroasijské hospodářské unie, právní předpisy Ruské federace v oblasti cel“;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 „Výběr hotovosti (pokuty) za porušení měnové legislativy Ruské federace a aktů měnových regulačních orgánů, jakož i legislativy Ruské federace v oblasti kontroly vývozu“;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 „Sankce (pokuty) za porušení právních předpisů Ruské federace o základech ústavního systému Ruské federace, o státní moci Ruské federace, o veřejné službě Ruské federace, o volbách a referendech Ruské federace, o komisaři pro lidská práva v Ruská federace “;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 „Výběr hotovosti (pokuty) za porušení právních předpisů Ruské federace o boji proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, o oběhu omamných a psychotropních látek“;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 „Výběr hotovosti (pokuty) a další částky vymáhatelné od osob, které se provinily spácháním trestných činů a jako náhrada majetkové újmy připisované federálnímu rozpočtu“;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 „Peněžité pokuty (pokuty) za porušení právních předpisů v oblasti lesnictví na lesních pozemcích, které jsou ve federálním vlastnictví“;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 „Výběr hotovosti (pokuty) za porušení zákona o státní kontrole nad prováděním mezinárodní silniční dopravy“;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 „Peněžité pokuty (pokuty) za správní delikty, které poškozují zdraví, stanovené v Kodexu správních deliktů Ruské federace“.