МЕНЮ

Metody pro určení celní hodnoty

RF zákon "On celního sazebníku", je jich tam šest metody určování celní hodnoty:

Celní hodnota zboží musí začínat pokusu deklarantem metody 1. Pouze v případě, že nejsou podmínky použití metody 1, důsledně uplatňovány metody 2-6. Výjimkou může být povoleno metod a 4 5, které mohou být použity v libovolném pořadí, že je možné použít i pro po metodě 5 3.

Zákon stanoví, že primární metoda určování celní hodnoty zboží je metoda 1, což odpovídá kodexu celní hodnoty, nejvyšší možné použití pro transakce celní hodnotě ceny. Zkušenosti zemí, které používají tento systém, hodnocení 1981 ukazuje, že 90-98% všech vývozů a dovozů ceněných pro celní účely touto metodou.

Pouze pro velmi malý počet transakcí celní hodnota Stanovuje se metodami 2 - 6, které se odhadují, tj. Když celní hodnota hodnoceného zboží není stanovena na základě transakční ceny, ale prováděním vhodných výpočtů ocenění zahrnujících informace o jiných transakcích. Další aplikací je metoda 6.

Dále podrobněji zvážíme všechny metody stanovení celní hodnoty zboží dováženého na celní území Ruské federace.