МЕНЮ

Ověření cel, dalších dokumentů a (nebo) informací, zahájené po propuštění zboží a v dalších případech

  1. Při kontrole celních, jiných dokladů a (nebo) informací týkajících se celního prohlášení, doklady potvrzující informace deklarované v celním prohlášení, informace deklarované v celním prohlášení a (nebo) obsažené v dokumentech předložených celním orgánům, začaly po propuštění zboží nebo v jiných případech použití této formy celní kontroly má celní orgán právo požadovat a přijímat dokumenty a (nebo) informace nezbytné pro celní kontrolu v souladu s článkem 340 TC EAEU.
  2. Výsledky kontroly celních, jiných dokumentů a (nebo) informací v případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku se sepisují v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
  3. Na základě výsledků kontroly celních, jiných dokumentů a (nebo) informací týkajících se celního prohlášení, dokladů potvrzujících informace deklarované v celním prohlášení, informací deklarovaných v celním prohlášení a (nebo) obsažených v dokumentech předložených celní orgány, zahájené po propuštění zboží, celní orgán rozhoduje v souladu s tímto kodexem a na základě výsledků kontroly celních, jiných dokumentů a (nebo) informací v jiných případech - v souladu s právními předpisy členské státy o celních předpisech.