МЕНЮ

Získávání vysvětlení je forma celní kontroly, která spočívá v získávání informací souvisejících s prováděním celní kontroly od dopravců, deklarantů a dalších osob, které tyto informace mají, od celních úředníků.

Vysvětlení se sepisují sepsáním celního dokladu, jehož formu stanoví Komise. Pokud je nutné zavolat osobě, aby obdržela vysvětlení, celní orgán vyhotoví oznámení, které je předáno nebo zasláno volané osobě