číslo popis zboží VT kód FEA EAEU
1 Tiskárny, kopírky a faxy a jejich elektronické moduly s šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Kapesní stroje pro záznam, přehrávání a vizuální prezentaci dat s výpočetními funkcemi, které mají šifrovací funkce (kryptografie) 8470 10 000 0
3 Ruční počítače s funkcí šifrování (kryptografie) 8471 30 000 0
4 Výpočetní stroje a jejich části, které mají šifrovací funkce (kryptografie) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Výpočetní zařízení s funkcí šifrování (kryptografie) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Elektronické moduly a části ručních strojů s šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Účastnická komunikační zařízení s šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Základní stanice s funkcí šifrování (kryptografie) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Telekomunikační zařízení a jeho části s šifrovacími funkcemi (kryptografie) +8517 62 000 XNUMX
8517 69 390 0
8517 69 900 0
+8517 70 900 XNUMX
10 Softwarové šifrovací (kryptografické) nástroje, bez ohledu na paměťové médium 8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Klíčové dokumenty 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Vysílací nebo televizní zařízení a jeho části, vybavené šifrovacími (kryptografickými) funkcemi 8525 50 000 0
+8525 60 000 XNUMX
8529 90 200 1
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
13 Rádiové navigační přijímače, zařízení pro dálkové ovládání a jejich části, vybavené šifrovacími funkcemi (kryptografie) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
+8526 92 000 XNUMX
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
14 Zařízení pro přístup k informační a komunikační síti „internet“ a televizním přijímačům s komunikační funkcí, jejich části mají šifrovací (kryptografické) funkce +8517 62 000 XNUMX
8528 71 150 0
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
15 Elektronické integrované obvody, paměťová zařízení s šifrovacími (kryptografickými) funkcemi nebo obsahující šifrovací (kryptografické) prostředky 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Ostatní elektrické stroje a přístroje mající individuální funkce obsahující šifrovací (kryptografické) prostředky 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Normativní-technická, projektová a provozní dokumentace pro šifrování (kryptografické) znamená prostředky uvedené v odstavcích 1 - 16 této sekce (na jakémkoli médiu) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
+8523 29 310 XNUMX
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

V Ruské federaci je Federální bezpečnostní služba Ruské federace (FSB Ruska) autorizovaným federálním výkonným orgánem pro koordinaci žádostí o vydávání licencí a zpracování dalších povolení pro dovoz a vývoz šifrovacích (kryptografických) prostředků v obchodu se třetími zeměmi.

Jednotný registr oznámení zveřejněno na oficiálních webových stránkách Euroasijské hospodářské unie (www.eaeunion.org).

Ministr práce a sociální ochrany Ruské federace Anton Kotyakov uvedl, že pro mnoho pracovníků zůstane po zrušení omezení koronaviru vzdálený formát zaměstnání.
00:05 25-11-2020 Více podrobností ...
Prezident podepsal zákon, kterým se mění pravidla pro výpočet daně z majetku fyzických osob a daní z dopravy.
23:20 24-11-2020 Více podrobností ...