МЕНЮ

Rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise č. 37 ze dne 17.03.2022

o změně některých rozhodnutí Komise pro celní unii a o schvalování seznamů zboží dováženého na celní území EAEU za účelem realizace opatření směřujících ke zvýšení udržitelnosti ekonomik členských států EAEU.

V souladu s články 43 a 45 Smlouvy o ESEU ze dne 29.05.2014. května 16, odst. XNUMX Nařízení o ECE (Příloha č. 1 ke Smlouvě o ESEU ze dne 29.05.2014. května 7), odst. 16 a 1 Přílohy č. 98 k nařízením EHS schváleným Rozhodnutím Nejvyšší eurasijské hospodářské rady č. 23.12.2014 ze dne XNUMX. prosince XNUMX v r. za účelem provedení opatření zaměřených na zvýšení udržitelnosti Hospodářky členských států EAEU, Rada EHS ROZHODLA:

1. Odstavec 7 Rozhodnutí Komise celní unie č. 130 ze dne 27.11.2009. listopadu 7.1.39 „O jednotné celní a celní úpravě EAEU“ se doplňuje o body 7.1.47 - XNUMX tohoto obsahu:

7.1.39. Potravinářské výrobky a výrobky používané při jejich výrobě, dovážené na celní území Unie za účelem provedení opatření zaměřených na zvýšení udržitelnosti hospodářství členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 1 rozhodnutí ze dne Rady EHS č. 37 ze dne 17.03.2022

7.1.40. Zboží používané k výrobě a prodeji potravinářských výrobků dovážené na celní území Unie za účelem provedení opatření zaměřených na zvýšení udržitelnosti hospodářství členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 2 Rozhodnutí Rady EHS č. 37 ze dne 17.03. 2022

Stanovená celní úleva je poskytnuta za předpokladu, že celnímu orgánu členského státu je předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti zemědělské politiky a obsahující informace o rozsah, množství, náklady na toto zboží, jakož i na organizace, dovoz.

7.1.41. Zboží používané k výrobě farmaceutických výrobků dovážené na celní území Unie za účelem provádění opatření zaměřených na zvýšení udržitelnosti hospodářství členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 3 Rozhodnutí č. Rada EHS č. 37 ze dne 17.03. 2022

Uvedená celní úleva je poskytnuta za podmínky, že celnímu orgánu členského státu je předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti průmyslové politiky a obsahující informace o rozsah, množství, náklady na toto zboží, jakož i na organizace, dovoz.

7.1.42. Zboží používané k výrobě elektronických produktů, dovážené na celní území Unie za účelem provádění opatření zaměřených na zvýšení udržitelnosti ekonomik členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 4 k rozhodnutí ze dne Rada EHS č. 37 ze dne 17.03. 2022

Uvedená celní úleva je poskytnuta za podmínky, že celnímu orgánu členského státu je předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti průmyslové politiky a obsahující informace o rozsah, množství, náklady na toto zboží, jakož i na organizace, dovoz.

7.1.43. Zboží sloužící k vývoji digitálních technologií, dovážené na celní území Unie za účelem realizace opatření směřujících ke zvýšení udržitelnosti hospodářství členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 5 rozhodnutí ze dne 37. září Rada EHS č. 17.03 ze dne 2022. XNUMX

Stanovená celní úleva je poskytnuta za předpokladu, že celnímu orgánu členského státu je předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti informačních technologií a obsahující informace o rozsah, množství, náklady na toto zboží, jakož i na organizace, dovoz.

7.1.44. Zboží sloužící k výrobě produktů lehkého průmyslu dovážené na celní území Unie za účelem realizace opatření směřujících ke zvýšení udržitelnosti hospodářství členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 6 rozhodnutí č. Rada EHS č. 37 ze dne 17.03. 2022

Uvedená celní úleva je poskytnuta za podmínky, že celnímu orgánu členského státu je předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti průmyslové politiky a obsahující informace o rozsah, množství, náklady na toto zboží, jakož i na organizace, dovoz.

7.1.45. Zboží sloužící k výrobě hutních výrobků, dovážené na celní území Unie za účelem provedení opatření směřujících ke zvýšení udržitelnosti ekonomik členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 7 k rozhodnutí ze dne Rada EHS č. 37 ze dne 17.03. 2022

Uvedená celní úleva je poskytnuta za podmínky, že celnímu orgánu členského státu je předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti průmyslové politiky a obsahující informace o rozsah, množství, náklady na toto zboží, jakož i na organizace, dovoz.

7.1.46. Zboží používané ve stavebnictví, dovážené na celní území Unie za účelem realizace opatření zaměřených na zvýšení udržitelnosti ekonomik členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 8 Rozhodnutí EHS. Rada č. 37 ze dne 17.03. 2022

Uvedená celní úleva je poskytnuta, pokud je celnímu orgánu členského státu předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti průmyslové politiky a obsahující informace na sortiment, množství, cenu tohoto zboží, jakož i na organizace, dovoz.

7.1.47. Zboží používané v dopravním průmyslu, dovážené na celní území Unie za účelem realizace opatření zaměřených na zvýšení udržitelnosti hospodářství členských států, zařazené do seznamu v souladu s přílohou č. 9 Rozhodnutí EHS. Rada č. 37 ze dne 17.03.2022

Stanovená tarifní výsada je udělena, pokud je celnímu orgánu členského státu předloženo potvrzení o zamýšleném účelu dováženého zboží, vydané výkonným orgánem členského státu oprávněným v oblasti dopravy a obsahující informace o sortiment, množství, náklady na toto zboží, jakož i na organizace zabývající se dovozem.

*** Osvobození od cla podle výše uvedených pododstavců se udělují pro zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu, na které se vztahuje prohlášení o zboží, a v případě propuštění zboží před podání celního prohlášení na zboží - žádost o propuštění zboží před podáním prohlášení na zboží evidovaná celním orgánem členského státu ode dne nabytí účinnosti Rozhodnutí Rady EHS č. 37 ze dne 17.03. 2022 do 30.09.2022 včetně.

2. V odst. 15 Postupu pro uplatnění osvobození od cla při dovozu některých kategorií zboží na společné celní území celní unie, schváleného Rozhodnutím Komise celní unie č. 728 ze dne 15.07.2011. července 7.1.38, jsou čísla "7.1.47" se nahrazuje čísly "XNUMX".

3. Schválit seznam potravinářských výrobků a zboží použitých při jejich výrobě, dovážených na celní území EAEU za účelem realizace opatření směřujících ke zvýšení udržitelnosti ekonomiky členských států EAEU, v souladu s přílohami č. 1 - č. 9 k tomuto rozhodnutí.

4. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne jeho oficiálního zveřejnění.

Níže jsme připravili pohodlnou souhrnnou tabulku pro nalezení kódů pro všech 9 aplikací tohoto řešení. 

Očekávejte načítání a formátování dat
Zboží, na které jsou udělena tarifní zvýhodnění
TN_VED_EAEU Jméno Přihláška č. id
TN FEA EAEU Jméno
0106410001, 0106410002, 0106410003, 0106410009, 0106490009 Živá zvířata 1 1
0404100200, 0404100400, 0404100600, 0404101201, 0404101209, 0404101400, 0404101601, 0404101609, 0404102600, 0404102800, 0404103200, 0404103400, 0404103600, 0404103800, 0404104800, 0404105200, 0404105400, 0404105600, 0404105800, 0404106200, 0404107200, 0404107400, 0404107600, 0404107800, 0404108200, 0404108400, 0404902100, 0404902300, 0404902900, 0404908100, 0404908300, 0404908900 Syrovátka, též zahuštěná, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky vyrobené z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla 1 2
0511100000, 0511998539 Produkty živočišného původu 1 3
0701100000, 0701901000, 0701905000, 0701909000 Brambory, čerstvé nebo chlazené 1 4
0703101100, 0703101900, 0703109000, 0703200000 Cibule; česnek 1 5
704901001 Bílé zelí 1 6
0706100001, 0706100009, 0706909001, 0706909009 Mrkev, tuřín, stolní řepa a jiná podobná jedlá kořenová zelenina, čerstvá nebo chlazená 1 7
1002100000 Žito 1 8
1005101300, 1005101500, 1005101801, 1005101809, 1005109000 Kukuřice 1 9
1108140000, 1108200000 Škrob; inulin 1 10
1206001000 Slunečnicová semínka k setí 1 11
1302201000, 1302329000, 1302390000 Zeleninové šťávy a výtažky; pektiny, pektináty a pektáty; agar-agar a další rostlinná lepidla a zahušťovadla 1 12
1521100000 Rostlinné vosky 1 13
1702110000, 1702305000, 1702500000, 1702609500, 1702907900, 1702909500 Jiné cukry 1 14
1805000000 Kakaový prášek bez přidaného cukru nebo jiných sladidel 1 15
1901100000 Hotové potraviny určené pro kojence v balení pro maloobchodní prodej 1 16
1901909800 Ostatní připravená jídla 1 17
2106909300, 2106909803, 2106909808 Ostatní potravinářské výrobky 1 18
2202999100, 2202999500, 2202999900 Vody obsahující tuky získané z produktů čísel 0401 až 0404 1 19
2905449100, 2905490000 Alkoholy acyklické 1 20
2922498500 Jiné aminokyseliny 1 21
2930409000 Metionin 1 22
3505101000, 3505105000, 3505109000, 3505201000, 3505203000, 3505205000, 3505209000 Dextriny a jiné modifikované škroby 1 23
3507909000 Enzymy 1 24
3824995500 Emulgátory pro tuky 1 25
3824601900 Sorbitol 1 26
2922410000 Lysin a jeho estery; soli těchto sloučenin 2 27
2933992000, 2933995000 Heterocyklické sloučeniny obsahující heteroatomy (y) dusíku 2 28
2940000000 Cukr chemicky čistý 2 29
3105908000 Jiná minerální nebo chemická hnojiva 2 30
3808520000, 3808590001, 3808590005, 3808590009, 3808610001, 3808610002, 3808610003, 3808620001, 3808620002, 3808620003, 3808690001, 3808690002, 3808690003, 3808911000, 3808912000, 3808913500, 3808914500, 3808918000, 3808921000, 3808922000, 3808923000, 3808924000, 3808925000, 3808926000, 3808928000, 3808931100 3808931300, 3808931500, 3808931900, 3808932100, 3808932300, 3808932900, 3808933000, 3808939000, 3808941000, 3808943000, 3808948000, 3808992000, 3808998000, XNUMX Chemické ochranné prostředky, stejně jako regulátory růstu rostlin 2 31
3917101000, 3917109000 Umělá střeva z tvrzených proteinů nebo celulózových materiálů 2 32
3920102500, 3920102800, 3920202900, 3920431009, 3920621905, 3920995900 Plastická fólie 2 33
3923100000 Krabice, přepravky, koše a podobné výrobky pro balení zboží 2 34
4804591000 Kraftový papír a kraftová lepenka 2 35
4810923000 Papír a lepenka pouze s jednou bělenou vnější vrstvou 2 36
6806100001 Minerální vlna (substrát pro pěstování zeleniny) 2 37
8901901000 Námořní nákladní a nákladní-osobní plovoucí zařízení 2 38
2903690000, 2903998000, 2904100000, 2906290000, 2907120000, 2907151000, 2910300000, 2914220000, 2914500000, 2914790000, 2915400000, 2917191000, 2917199000, 2918210000, 2918220000, 2918230000, 2918300000, 2920901000, 2921130000, 2921309900, 2921490009, 2922150000, 2922194000, 2922197000, 2922410000, 2922420000, 2923100000, 2923200000, 2923900009, 2924110000, 2924120000, 2924190009, 2924230000, 2924240000, 2924291000, 2925120000, 2925192000, 2925199500, 2925210000, 2925290000, 2932201000, 2932202000, 2932209000, 2933111000, 2933119000, 2933191000, 2933210000, 2933520000, 2933531000, 2933539000, 2933540000, 2933550000, 2933592000, 2933691000, 2933694000, 2933992000, 2933995000, 2934301000, 2934309000, 2934910000, 2934996001, 2934996009, 2935100000, 2935200000, 2935300000, 2935400000, 2935500000, 2935903000, 2935909009, 2936210000, 2936220001, 2936220009, 2936230000, 2936240000, 2936250000, 2936260000, 2936270000, 2936280000, 2936290001, 2936290009, 2936900001, 2936900002, 2936900009, 2940000000, XNUMX XNUMX Organické chemikálie 3 39
3001201000, 3001209000, 3001902000, 3001909800 Žlázy a další orgány určené k organoterapii 3 40
3002120002, 3002120003, 3002120004, 3002120005, 3002120009, 3002130000, 3002140000, 3002150000, 3002410000, 3002420000, 3002490001, 3002490009, 3002510000, 3002590000, 3002901000, 3002903000, 3002908000, XNUMX lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; imunitní séra, jiné krevní frakce a imunologické produkty 3 41
3004100001, 3004100004, 3004100005, 3004100006, 3004100007, 3004100008, 3004200001, 3004200002, 3004200004, 3004200008, 3004320001, 3004320008, 3004390001, 3004390008, 3004410000, 3004420000, 3004430000, 3004490001, 3004490008, 3004500001, 3004500002, 3004500005, 3004500006, 3004500009, 3004600000, 3004900001, 3004900002, 3004900005, 3004900006, 3004900008 Léčivé přípravky (jiné než zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze smíšených nebo nesmíchaných přípravků 3 42
3006101000, 3006103001, 3006103009, 3006109000, 3006300000, 3006400000, 3006500000, 3006600001, 3006600002, 3006600009, 3006700000 Ostatní farmaceutické výrobky 3 43
2806100000 Chlorovodík (kyselina chlorovodíková) 4 44
2807000001 Kyselina sírová 4 45
2808000000 Kyselina dusičná; sulfonitové kyseliny 4 46
2811110000 Fluorovodík (kyselina fluorovodíková) 4 47
2814200000 Amoniak ve vodném roztoku 4 48
2903290000 Chlorované deriváty nenasycených acyklických uhlovodíků 4 49
2920907000 Estery jiných anorganických kyselin, jiné 4 50
3405909000 Čisticí pasty a prášky a jiné čisticí přípravky 4 51
3506100000 Výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, čistém obsahu nepřesahujícím 1 kg 4 52
3707909000 Emulze, senzibilizované, jiné 4 53
3919108000 Pásy nebo pásky potažené nevulkanizovanou přírodní nebo syntetickou pryží, jiné 4 54
3920930000 Desky, listy, filmy a pásy, jiné, z aminoaldehydových pryskyřic 4 55
3921909000 Ostatní desky, listy, fólie a pásy nebo pásy z plastů 4 56
4016999708 Ostatní nafukovací výrobky 4 57
6804210000 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky: z aglomerovaných umělých nebo přírodních diamantů 4 58
7020001000 Skleněné baňky pro termosky nebo jiné vakuové nádoby: z taveného křemene nebo jiných tavených silik 4 59
7419800000 Ostatní výrobky z mědi 4 60
7616999008 Ostatní výrobky z hliníku 4 61
8101999000 Wolfram a výrobky z něj, ostatní 4 62
8103990000 Tantal a výrobky z něho, ostatní 4 63
8105900009 Kobaltový kamínek a další meziprodukty metalurgie kobaltu 4 64
8108909008 Titan a výrobky z něj, ostatní 4 65
9603500009 Ostatní kartáče jako části strojů, zařízení nebo vozidel 4 66
8523210000, 8523293901, 8523293902, 8523293903, 8523293904, 8523293905, 8523293906, 8523293907, 8523293908, 8523493100, 8523493900, 8523495100, 8523495900, 8523499900, 8523519900, 8523809900, XNUMX Disky, pásky, polovodičová energeticky nezávislá paměťová zařízení, „chytré karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiných jevů, též nahrané 5 67
3204130000 Syntetická organická barviva: základní barviva a přípravky na jejich bázi 6 68
3902200000 Polyisobutylen 6 69
5205120000, 5205130000, 5205220000 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě), obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlněných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej 6 70
5206110000, 5206120000 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě), obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlněných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej 6 71
5306103000 Lněná příze 6 72
5307100000, 5307200000 Nitě z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 6 73
5402190009, 5402200009, 5402330000, 5402440000, 5402470000 Syntetické multifilní nitě (jiné než šicí nitě), neupravené pro maloobchodní prodej, včetně syntetických monofilních nití s ​​lineární hustotou nižší než 67 dtex 6 74
5407100010, 5407100090, 5407201100, 5407201900, 5407209000, 5407300000, 5407410000, 5407420000, 5407430000, 5407440000, 5407510000, 5407520000, 5407530000, 5407540000, 5407613000, 5407619000, 5407720000, 5407730000, 5407740000, 5407810000, 5407820000, 5407910000, 5407920000, 5407930000, 5407940000, XNUMX, XNUMX, XNUMX a XNUMX Tkaniny ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404 6 75
5408229000, 5408310000 Tkaniny z umělých multifilamentových přízí, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405 6 76
5504100000 Umělá vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak neupravená pro spřádání, viskóza 6 77
5506300000 Syntetická vlákna, mykaná, česaná nebo jinak upravená pro spřádání, akrylová nebo modakrylová 6 78
5509210000, 5509310000 Příze ze syntetických vláken (jiná než šicí nitě), neupravená pro maloobchodní prodej 6 79
5512199000, 5512999000 Tkaniny ze syntetických vláken obsahující 85 % hmotn. nebo více těchto vláken 6 80
5513112000, 5513119000, 5513210000, 5513231000, 5513239000, 5513290000, 5513410000 Tkaniny ze syntetických vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené převážně nebo výhradně s bavlněnými vlákny, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m2 6 81
5514220000 Tkaniny ze syntetických vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlněnými vlákny, o plošné hmotnosti vyšší než 170 g/m2, z polyesterových vláken, ve 3- nebo 4-nitné keprové vazbě , počítaje v to 6 82
5515119009, 5515139900, 5515191000, 5515193000, 5515199000 Ostatní tkaniny ze syntetických vláken 6 83
2620996000 Struska, popel a zbytky obsahující převážně titan 7 84
6806100008 Strusková vlna, minerální silikátová vlna a podobné minerální vlny (včetně jejich směsí), volně ložené, v listech nebo kotoučích, jiné 7 85
7106910001 Stříbrné pruty obsahující alespoň 999 dílů stříbra na 1000 dílů slitiny 7 86
7108120001 Zlaté slitky s obsahem minimálně 995 dílů zlata na 1000 dílů slitiny 7 87
7219221009 Ostatní ploché válcované výrobky z nerezové oceli, šířka 600 mm nebo větší 7 88
7220208900 Ploché válcované výrobky vyrobené z korozivzdorné oceli, o šířce menší než 600 mm, obsahující méně než 2,5 % hmotn. niklu 7 89
7612902000 Nádoby používané pro aerosoly 7 90
7901200000 Slitiny zinku 7 91
8111001100 Surový mangan; prášky 7 92
2508300000 Žáruvzdorná hlína 8 93
2509000000 Мел 8 94
2517102000 Vápenec, dolomit a jiné vápencové kameny, lámané nebo drcené 8 95
2529100000, 2529210001, 2529210009, 2529220000, 2529300000 Živec; leucit; nefelin a nefelinový syenit; kazivec 8 96
2811290500 kysličník siřičitý 8 97
2836200000 Uhličitan disodný 8 98
2915120000 Soli kyseliny mravenčí 8 99
2917200000 Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenové polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy kyselin, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty 8 100
2918120000 Kyselina vinná 8 101
3824400000 Připravené přísady do cementů, malt nebo betonů 8 102
3905290000 Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů, v primárních formách, jiné 8 103
3912398500 Étery celulózy, jiné 8 104
6810111000, 6810119000 Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene 8 105
8407100001, 8407100003, 8407100007 Zážehové spalovací motory s rotačním nebo vratným pohybem pístu 9 106
8411110001, 8411121001, 8411123003, 8411123005, 8411123007, 8411128001, 8411128009, 8411222002, 8411222004, 8411228001, 8411910008, 8411990011 Proudové a turbovrtulové motory, ostatní plynové turbíny 9 107
8412100001, 8412808001, 8412902001 Ostatní motory a elektrárny 9 108
8526100009 Radarová zařízení, ostatní 9 109
9014202009, 9014800000, 9014900000 Kompasy k určení směru; další navigační pomůcky a nástroje 9 110