МЕНЮ

2.12. Narkotika, psychotropní látky a jejich prekurzory

Seznam 1 - omamné a psychotropní látky

Narkotika, psychotropní látky a jejich prekurzory, jejichž dovoz a vývoz na celní území celní unie je povolen na základě licence

Očekávejte načítání a formátování dat
Narkotické a psychotropní látky
číslo Mezinárodní nechráněný název (název) Jiná jména (jména) Chemický název (název) Krátký popis Kód TN_VED
1 Allylprodin 3-allyl-l-methyl-1-fenyl-4-propionoxypiperidin 2933399900
10 Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-difenylheptan 2922197000
100 Mák setý druh rostliny Papaver somniferum L 1211400000
101 Oripavin 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Parafluorofentanyl para-fluorofentanyl 4'-fluor-N- (1-fenethyl-4-piperidyl) propionanilid 2933399900
103 Pentazocin (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Pepap 1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidinol-acetát (ether) 2933399900
105 Pethidin Ethylester kyseliny 1-methyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933330000
106 Pethidin - meziprodukt A 4-kyano-1-methyl-4-fenylpiperidin 2933330000
107 Pethidin - meziprodukt B Ethylester kyseliny 4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933399900
108 Petidin - meziprodukt C L-methyl-1-fenylpiperidin-4-karboxylová kyselina 2933399900
109 Piminodine Ethylester kyseliny 4-fenyl-1- (3-fenylaminopropyl) -piperidin-4-karboxylové 2933399900
11 Alfa-methylthiofentanyl N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Pyritramid dipidolor 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Proheptazine 1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionoxyazacykloheptan 2933998008
112 Propanidid Propylester kyseliny 3-methoxy-4- (N, N-diethylkarbomylmethoxy) fenyloctové 2924299909
113 Peridin Isopropyl ester kyseliny 1-methyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933399900
114 Propiram N- (1-methyl-2-piperidinoethyl) -N-2-pyridylpropionamid 2933330000
115 Prosidol 1- (2-ethoxyethyl) -4-fenyl-4-propyloxypyridin 2933399900
116 Rostlina rodu Cannabis konopí 1211908609
117 Racemethorphan (+/-)-3-methoxy-N-methylmorfinan 2933499000
118 Racemoramid (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Racemorphan (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorfinan 2933499000
12 Alfa methylfentanyl N- [1 (alfa-methylfenethyl) -4-piperidyl] propionanilid 2933399900
120 Remifentanil 1- (2-methoxykarbonyl-ethyl) -4- (fenylpropionylamino) -piperidin-4-methylester karboxylové kyseliny 2933399900
121 Sufentanil N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Thiofentanyl N- [1- [2- (2-thionyl) ethyl] -4-piperidyl] propionanilid 2934999000
123 tablety "Alnagon" (kodein fosfát - 20 mg, kofein - 80 mg, fenobarbital - 20 mg, kyselina acetylsalicylová - 20 mg) 3003490000 3004490009
124 tablety (kodeinový kamposulfonát - 0,025 g, draselný sulfaguaiacol - 0,10 g, hustý extrakt z grindelia - 0,017 g) 3003490000 3004490009
125 tablety kodein 0,03 g + paracetamol 0,5 g 3003490000 3004490009
126 tablety kodein fosfát 0,015 g + cukr 0,25 g 3003490000 3004490009
127 tablety kodein 0,01 g, 0,015 g + cukr 0,25 g 3003490000 3004490009
128 tablety kodein 0,015 g + hydrogenuhličitan sodný 0,25 g 3003490000 3004490009
129 tablety "Codterpin" (kodein 0,015 g + hydrogenuhličitan sodný 0,25 g + terlinghydrát 0,25 g) 3003490000 3004490009
13 Acetyl alfa methylfentanyl N- [1- (alfa-methylfenethyl) -4-piperidyl] acetanilid 2933399900
130 prášky na kašel složení: bylinky termopsis v prášku - 0,01 g (0,02 g), kodein - 0,02 g (0,01 g), hydrogenuhličitan sodný - 0,2 g, kořen lékořice v prášku - 0,2 g 3003490000 3004490009
131 Tebain 3,6-dimethoxy-N-methyl-4,5-epoxymorfinadien-6,8 2939110000
132 Tilidin (+/-)-ethyl-trans-2- (dimethylamino) -1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylát 2922440000
133 Trimeperidin promedol 1,2,5-trimethyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin 2933330000
134 Fenadoxon 6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon 2934999000
135 Fenazocin 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-fenethyl-6,7-benzomorfan 2933399900
136 Fenampromid N- (1-methyl-2-piperidinoethyl) -propionanilid 2933399900
137 Fenomorfan 3-hydroxy-N-fenethylmorfinan 2933499000
138 Fenoperidin Etylester kyseliny 1- (3-hydroxy-3-fenylpropyl) -4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933330000
139 Fentanyl 1-fenethyl-4-N-propionylanilinopiperidin 2933330000
14 Acetorphin 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Volkodin morfolinylethylmorfin 2939110000
141 Furetidin Etylester kyseliny 1- (2-tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2934999000
142 Ecgonine, jeho estery a deriváty, které lze převést na ekgonin a kokain [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Ethylmethylthiambuten 3-ethylmethylamino-1,1-di- (2'-thienyl) -1-buten 2934999000
144 Ethylmorfin 3-ethylmorfin 2939110000
145 Ethoxeridin Etylester kyseliny 1- [2- (2-hydroxyethoxy) -ethyl] -4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933399900
146 Etonitazen 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazol 2933998008
147 Etorfin tetrahydro-7-alfa- (1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetenooripavin 2939110000
148 Allobarbital Kyselina 5,5-diallylbarbiturová 2933539000
149 Alprazolam 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Acetylované opium produkt získaný acetylací opia nebo extrakcí opia, obsahující kromě opiových alkaloidů acetylkodein, monoacetylmorfin, diacetylmorfin nebo jejich směs 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Aminorex 2-amino-5-fenyl-2-oxazolinu 2934910000 2922197000
151 Aprofen Tharen 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo [a, d] -cyklohepten-5-yl) amino] heptanová kyselina 3003900000 3004900002 3004900009
152 Amineptin Kyselina 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo (a, d) -cykloheptan-5-yl) amino] heptanová 2922498500
153 Amobarbital barbamil Kyselina 5-ethyl-5- (3-methylbutyl) barbiturová, kyselina 5-ethyl-5-isopentylbarbiturová 29335390003
154 Amfepramon diethylpropion 2- (diethylamino) propiofenon 2922310000
155 Amfetamin (fenamin) a kombinovaná léčiva obsahující fenamin (amfetamin) (+/-)-2-amino-1-fenylpropan (+/-)-alfa-methylfenethylamin 2921460000
156 BDB [L- (3,4-methylendioxyfenyl) -2-butanamin] 2932990000
157 Barbital Kyselina 5,5-diethylbarbiturová 2933531000
158 Benzfetamin N-benzyl-N-alfa-dimethylfenethylamin 2921460000
159 Brolamfetamin DOB 2,5-dimethoxy-4-bromamfetamin-(+/-)-4-brom-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamin 2922290000
16 Acetylkodein 2939190000
160 Bromazepam 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Brotizolam 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Butalbital Kyselina 5-alyl-5-isobutylbarbiturová 2933539000
163 Butobarbital Kyselina 5-butyl-5-ethylbarbiturová 2933539000
164 Vinylbital Kyselina 5- (1-methylbutyl) -5-vinylbarbiturová 2933539000
165 Galazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Haloxazolam 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Glutethimid noxiron 2-ethyl-2-fenylglutarimid 2925120000
168 Hydroxybutyrát sodný a jiné soli kyseliny hydroxybutyrové kyselina gama hydroxymaslová (GHB) 2918199800
169 Dexamfetamin (+)-2-amino-1-fenylpropan (+)-alfa-methylfenethylamin 2921460000
17 Bezitramid 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Dextrometorfan 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Delorazepam 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Diazepam 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (diethyltryptamin) N, N-diethyltryptamin; 3- [2- (diethylamino) ethyl] indol 2939790000 2939800000
174 Dimethoxyamfetamin DMA (+/-)-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamin 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dimethyltryptamin) N, N-dimethyltryptamin 3- [2- (dimethylamino) ethyl] indol 2939790000 2939800000
177 DOET (+/-)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-fenethylamin, dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alfa-methylfenylethylamin 2922290000
178 DOH d, L-2,5-dimethoxy-4-chlor-amfetamin 2922290000
179 Kaktusy obsahující meskalin 1211908609
18 Benzetidin Etylester kyseliny 1- (2-benzyloxyethyl) -4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933399900
180 Cat nevulgované výhonky a listy rostlin Catha edulis, celé i drcené, sušené i nesušené, obsahující katin a (nebo) katinon 1211908609
181 Zolpidem N, N, 6-trimethyl-2-p-tolylimidazo [1,2-a] pyridin-3-acetamid 2933998008
182 Kamazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Katin d-norpseudoefedrin d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-fenylpropan, (+)-(S) -alfa-[(S) -1-aminoethyl] benzylalkohol 2939430000
184 Ketazolam 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 Ketamin 2- (o-chlorfenyl) -2-methylaminocyklohexanon 2922390000
186 Cathinone (-)-alfa-aminopropiofenon, (-)-(S) -2-aminopropiofenon 2939790000 2939800000
187 Clobazam 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Cloxazolam 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Klonazepam 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Benzylmorfin 3-O-benzylmorfin 2939190000
190 Clorazepate 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Clotiazepam 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Klonidin klonidin 2933299000
193 Ruční khatové přípravky zpracované produkty nelignifikovaných výhonků a listů rostlin druhu Catha edulis, obsahující psychotropní látky 1302199000
194 řemeslné peyotové přípravky zpracované produkty rostlin rodu Lophophora obsahující meskalin 1302199000
195 řemeslné psilocybové přípravky zpracované produkty z jakékoli části hub rodu Psilocybe obsahující psilocin a / nebo psilocybin 1302199000
196 řemeslné přípravky z byliny ephedra zpracované produkty rostlin rodu Ephedra, obsahující psychotropní látky 1302140000
197 domácí přípravky z pseudoefedrinu nebo z přípravků obsahujících pseudoefedrin 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 řemeslné přípravky z fenylpropanolaminu nebo z přípravků obsahujících fenylpropanolamin (norefedrin) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 řemeslné přípravky z efedrinu nebo přípravky obsahující efedrin 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Alfameprodin alfa-3-ethyl-1-methyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin 2933399900
20 Betameprodin beta-3-ethyl-1-methyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin 2933399900
200 Levamfetamin 1-alfa-methylfenylethylamin, (-)-(R) -alfa-methylfenethylamin 2921460000
201 levomethamfetamin 1-N-alfa-dimethylfenylethylamin, (-)-N-alfa-dimethylfenethylamin 2939710000
202 Lefetamin (-)-1-dimethylamino-1,3-difenylethan, (-)-1 N, N-dimethyl-1,2-difenylethylamin 2921460000
203 Levomethorphan (-)-3-methoxy-N-methylmorfinan 2933499000
204 (+) - Lysergid d-lysergid, LSD, LSD-25 (+)-N, N-diethyllysergamid (diethylamid kyseliny d-lysergové), 9,10-didehydro-N, N-diethyl-6-methylergolin-8-beta-karboxamid 2939690000
205 Loprazolam 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Lorazepam 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Lormetazepam 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Mazindol 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Betametadol beta-6-dimethylamino-4,4-difenyl-3-heptanol 2922197000
210 Medazepam 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Mesocarb sydnocarb 3- (alfa-methylfenetilin) ​​-N- (fenylkarbamoyl) sydnoneimin 2934910000
212 Mecloqualone 3- (o-chlorfenyl) -2-methyl-4 (3H) -chinazolinon 2933550000
213 Meprobamát 2-methyl-2-propyl-1,3-propandiol dikarbamát 2924110000
214 Metamfetamin metamfetamin racemát, pervitin (+)-2-methylamino-1-fenylpropan, (+)-(S) -N-alfa-dimethylfenethylamin 2939710000
215 Methylfenidát ritalin Methylester kyseliny 2-fenyl-2- (2-piperidyl) octové, methyl-alfa-fenyl-2-piperidin-acetát 2933330000
216 Methylfenobarbital 5-ethyl-1-methyl-5-fenylbarbiturová kyselina 2933539000
217 Metiprilone 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidindion 2933720000
218 MDMA dl-3,4-methylenedioxy-N, alfa-dimethylfenylethylamin, (+/-)-N-alfa-dimethyl-3,4- (methylenedioxy) fenethylamin 2932990000
219 Meskalin 3,4,5-trimethoxyfenetylamin 2939790000 2939800000
22 Betaprodin beta-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin 2933399900
220 Methaqualone 2-methyl-3-o-tolyl-4 (3H) -chinazolinon 2933550000
221 Ephedron methcathinon 2- (methylamino) -1-fenylpropanon-1-on 2939490000
222 Mefenorex dl-N- (3-chlorpropyl) -alfa-methylfenethylaminu 2921460000
223 Midazolam 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-methylaminorex (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 MMM YEAH dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alfa-methylfenylethylamin, 5-methoxy-alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) fenethylamin 2932990000
226 2C-B 4-brom-2,5-dimethoxyfenetylamin 2922290000
227 4-MTA alfa-methyl-4-methylthiofenetylamin 2930909509
228 Nimetazepam 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Nitrazepam 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Betacetylmethadol beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-difenylheptan 2922197000
230 Nordazepam 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Oxazepam 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Oxazolam 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Parahexil 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-methoxy-alfa-methylfenylethylamin, p-methoxy-alfa-methylfenethylamin 2922290000
235 Pemoline 2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on 2934910000
236 Etaminální sodík sombrevin, pentobarbital Kyselina 5-ethyl-5- (1-methylbutyl) barbiturová 2933539000
237 Peyote všechny části rostliny rodu Lophophora, celé i rozdrcené, sušené i nesušené, obsahující meskalin 1211908609
238 Pinazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Pipradrol 1,1-difenyl-1- (2-piperidyl) -methanol 2933330000
24 Buprenorfin norfine, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Pyrovaleron dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Prazepam 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 psilocin 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Psilocybin 3- [2- (dimethylamino) ethyl] indol-4-yl-dihydrogenfosfát 2939790000 2939800000
244 Rolicyclidin 1- (1-fenylcyklohexyl) pyrrolidin 2933998008
245 STP (DŮM) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Sekbutabarbital 5-Secbutyl-5-ethylbarbiturová kyselina 2933539000
247 Secobarbital Kyselina 5-alyl-5- (1-methylbutyl) barbiturová 29335390003
248 Tenamfetamin MDA 3,4-methylendioxyamfetamin, alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) fenethylamin 2932990000
249 Tenocyklidin TPP 1- [1- (2-thienyl) cyklohexyl] piperidin 2934999000
25 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N- [1- (beta-hydroxyfenethyl) -3-methyl-4-piperidyl] propionanilid 2933399900
250 Temazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Tetrazepam 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahydrokanabinol 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylfenethylamin 2922290000
254 Ephedra bylina nelignifikované výhonky rostlin jakéhokoli druhu rodu Ephedra, celé i drcené, sušené i nesušené, obsahující psychotropní látky 1211500000
255 Klidný triazolam 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 Phenazepam 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Fenatin 2933399900
258 Fenfluramin 2921490009
259 Phendimetrazin (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Beta-hydroxyfentanyl N- [1- (beta-hydroxyfenethyl) -4-piperidyl] propionanilid 2933399900
260 Fenetylin dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Fencamphamin dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Fenmetrazin 3-methyl-2-fenylmorfolin 2934910000
263 Fenobarbital 5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina 2933531000
264 Fenproporex (+/-) - 3 - [(alfa -methylfenylethyl) amino] propionitril 2926300000
265 Phentermine alfa, alfa-dimethylfenethylamin 2921460000
266 Fencyklidin FTP 1- (1-fenylcyklohexyl) piperidin 2933330000
267 Fludiazepam 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Flunitrazepam 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Flurazepam 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 Hašiš marihuana, konopná pryskyřice speciálně připravená směs separované pryskyřice, pylu rostlin konopí nebo směs připravená zpracováním (mletím, lisováním atd.) vrcholů rostlin konopí s různými plnivy, bez ohledu na danou formu, obsahující 1301900000
270 Chlordiazepoxid 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Cyklobarbital Kyselina 5- (1-cyklohexen-1-yl) -5-ethylbarbiturová 2933539000
272 Zipeprol alfa- (alfa-methoxybenzyl) -4- (beta-methoxyfenethyl) -1-piperazineethanol 2933599500
273 Estazolam 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Escodol anestetikum narkotikum: vodný roztok v ampulích obsahuje 1 g promedolu, 0,02 g skopolaminu a 0,0005 g hydrochloridu efedrinu v 0,025 ml 3003410000 3004410000
275 Ethyl loflazepate этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Ethicyklidin N-ethyl-1-fenylcyklohexylamin 2921490009
277 Etryptamin 3- (2-aminobutyl) indol 2933998008
278 Ethyl amfetamin N-ethylamfetamin N-ethyl-alfa-methylfenylethylamin 2921460000
279 Ethinamát 1-ethynylcyklohexanolkarbamát 2924240000
279.1 Gammabutyrolakton 2932202000
28 Heroin diacetylmorfin 2939110000
280 Ethylvinol этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-dimethoxy-4-N-propylthiofenethylamin 2930909509
282 BZP N-benzylpiperazin 2933599500
283 N-methylephedrone 2922390000
284 TFMPP 1- (3-trifluormethylfenyl) piperazin) 2933599500
285 N-hydroxy tenamfetamin N-hydroxy-MDA (+/-)- N- [alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) fenethyl] hydroxylamin 2932209000
286 N-ethyl-tenamfetamin N-ethyl-MDA (+/-)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) fenethylamin 29322090003
287 N-dimethylamfetamin 2921490009
288 Syntetické kanabinoidy:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP -47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-pentyl-1 H-indol-3-yl- (1-naftyl) methan 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-pentyl-3- (1-naftoyl) indol 2933998008
288.26 JWH-116 1-ethyl-1-centyl-3- (1-naftoyl) indol 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP -47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP -47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-butyl-1 H-indol-3-yl) (naftalen-1-yl) methanon 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 tramadol (+) - trans -2 - [(dimethylamino) methyl] -1- (m -methoxyfenyl) cyklohexan hydrochlorid 2922500000
29 Hydrokodon dihydrokodeinon, 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-6-morfinan 2939110000
290 parametylephedrone 2- (methylamino) -1- (4-methylfenyl) propan-1-on 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N, N-diallyl-5-methoxytryptamin 2933998008
293 2C-E 4-ethyl-2,5-dimethoxyfenetylamin 2922290000
294 Butylone 2-methylamino-1- (3,4-methylendioxyfenyl) butan-1-on 2932990000
295 Butorfanol 17- (cyklobutylmethyl) morfinan-3,14-diol 2933499000
296 1,4-dibenzylpiperazin 1,4-dibenzylpiperazin 2933599500
297 Dimethylcathinone N-methylefedron, 2- (dimethylamino) -1-fenylpropan-1-on 2939790000 2939800000
298 Farseer Sage Leaf list rostliny druhu Salvia divinorum 1211908609
299 3,4-methylendioxypyrovaleron 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Alphametadol alfa-6-dimethylamino-4,4-difenyl-3-heptanol 2922197000
30 Hydroxypetidin Ethylester kyseliny 4-meta-hydroxyfenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylové 2933399900
300 Methylon 3,4-methylendioxy-N-methylcathinon 2939790000 2939800000
301 Methylfenylpiperazin 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Methoxyfenylpiperazin 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Nafiron 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Para-methylamfetamin 2-amino-1- (4-methylfenyl) propan 2921490009
305 Para-methylethcathinon 2- (ethylamino) -1- (4-methylfenyl) propan-1-on 2939790000 2939800000
306 Parafluoroamfetamin 2-amino-1- (4-fluorfenyl) propan 2921490009
307 Ovocné tělo (jakákoli část) jakéhokoli druhu hub obsahující psilocybin a / nebo psilocin 1211908609
308 Salvinorin A. 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Semena havajské růže semena rostlinného druhu Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 Hydromorfinol 14-hydroxyhydromorfin 2939190000
310 Tianeptin coaxil 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Fluormethcathinone 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Fluorfenylpiperazin 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Chlorfenylpiperazin 1- (3-chlorfenyl) piperazin, meta-chlorfenylpiperazin 2933599500
314 Modré lotosové květy a listy květy a listy rostliny druhu Nymphea caerulea 1211908609
315 Etcathinon N-ethylcathinon, 2- (ethylamino) -1-fenylpropan-1-on 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-methylendioxy-fenyl) -2-nitroprop-1-en 2932990000
317 3- (1-naftoyl) indol (1-naftyl) (1 H-indol-3-yl) methanon 2933998008
318 AMT a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části alfa methyltryptamin 293399800
319 (Naftalen-1-yl) (1 H-pyrrol-3-yl) methanon a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části (naftalen-1-yl) (1 H-pyrrol-3-yl) methanon 293399800
32 Hydromorfon dihydromorfinon 2939110000
320 (naftalen-1-yl) (4-pentyloxynaftalen-1-yl) methanon a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části (naftalen-1-yl) (4-pentyloxynaftalen-1-yl) methanon 2914500000
321 Modafinil [((difenylmethyl) sulfinyl) acetamid] 2930909509
322 Nalbuphin [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-butanoyl-1-methylindol [1- (1-methyl-1 H-indol-3-yl) butan-1-on] a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé polohy v této části 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Dimethocaine [(3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl) -4-aminobenzoát 2922498500
325 3-adamantoylindol a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části [(adamantan-1-yl) (1 H-indol-3-yl) methanon 293399800
326 2-amino-1-benzo [1,2-b: 4,5-b '] difuran-4-ylethan a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-aminoindan a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části 2-aminoindan 2921490009
328 7-acetoxymitraginin 293399800
329 3-benzoylindol a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé položky v této části [(1H-indol-3-yl) fenylmethanon] 293399800
33 Desomorfin dihydrodeoxymorfin 2939190000
330 5-hydroxy-N-methyltryptamin a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části 5-hydroxy-N-methyltryptamin 293399800
331 7-hydroxymitraginin 7-hydroxymitraginin 293399800
332 2,5-dimethoxyfenetylamin a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části 2,5-dimethoxyfenetylamin 2922290000
333 methoxetamin a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části [2- (3-methoxyfenyl) -2- (ethylamino) cyklohexanon] 2922500000
334 mitragynin a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části 9-methoxy-korynanteidin 293399800
335 JWH-17 a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé položky v této části E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-naftoylindol a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části [(1H-indol-3-yl) naftalen-1-yl) methanon] 293399800
337 (piperidin-2-yl) difenylmethan a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části (piperidin-2-yl) difenylmethan 2933399900
338 (pyrrolidin-2-yl) difenylmethan a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části (pyrrolidin-2-yl) difenylmethan 293399800
339 2-thiofen-2-ylethylamin a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé polohy v této části 2-thiofen-2-ylethylamin 2934999000
34 Dihydroetorfin 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-fenylpiperazin a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části 1-fenylpiperazin 2933599500
341 1-fenylcyklohexylamin a jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části 1-fenylcyklohexylamin 2921490009
342 6-deoxykodein 2939190000
343 fenylacetylindol jeho deriváty, s výjimkou derivátů zahrnutých jako nezávislé pozice v této části [1- (1H-indol-3-yl) -2-fenylethanon] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-fluoropentyl) -3- (naftalen-1-yl) indol 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-methyl-2,5-dimethoxyfenetylamin 2922290000
348 N-methylbutylon bk-MMBDB2- (dimethylamino) -1- (3,4-methylendioxyfenyl) butan-1-on 2932990000
349 Dimethylmethcathinone 2- (methylamino) -1- (dimethylfenyl) propan-1-on 2939790000 2939800000
35 Dextromoramid (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-methylendioxy-2-aminoindan 2932990000
351 Methedrone 2- (methylamino) -1- (4-methoxyfenyl) propan-1-on 2922500000
352 Methoxetamin 2- (3-methoxyfenyl) -2- (ethylamino) cyklohexanon 2922500000
353 MPA N-methyl-1- (thiofen-2-yl) propan-2-amin 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-methoxy-alfa-methyltryptamin 293399800
355 Alfa methyltryptamin 1- (1 H-indol-3-yl) -2-aminopropan 293399800
356 2-aminoindan 2-aminoindan 2921490009
357 5-jod-2-aminoindan 5-jod-2-aminoindan 2921490009
358 Para-methylmetamfetamin 2- (methylamino) -1- (4-methylfenyl) propan 2939710000
359 Para-methylefedrin 2- (methylamino) -1- (4-methylfenyl) propanol-1 2939490000
36 Dextropropoxyfen ibuproxiron, proxyvone, spasmoproxyvonalfa -(+)-4-dimethylamino-1,2-difenyl-3-methyl-2-butanolpropionát 2922140000
360 (1-pentyl-1 H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl) methanon (1-pentyl-1 H-indol-3-yl) (2,2,3,3 tetramethylcyklopropyl) methanon 293399800
361 Fluormetamfetamin 2- (methylamino) -1- (fluorfenyl) propan 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB 5- (2-aminopropyl) benzofuran 6- (2-aminopropyl) benzofuran 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-jod-2,5-dimethoxyfenyl) -M- (2-methoxybenzyl) ethanamin 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (adamantan-1-yl) -1-pentyl-1 H-indol-3-karboxamid 293399800
37 Diampromid N- [2- (methylfenethylamino) propyl] propionanilid 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (adamantan-1-yl) -1-pentyl-1 H-indazol-3-karboxamid 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-propyl-2,5-dimethoxyfenetylamin 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-heptyl-1 H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl) methanon (1-heptyl-1 H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl) methanon 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-methoxyfencyklidin 1- (1- (4-methoxyfenyl) cyklohexyl) piperidin 2933399900
379 Ethylfenidát Ethylester kyseliny 2-fenyl-2- (piperidin-2-yl) octové 2933399900
38 Diacetylmorfin 2939110000
380 Izomery, včetně stereoizomerů činidel a látek uvedených v příloze I, v případech, kdy je existence těchto izomerů, včetně stereoizomerů, v rámci tohoto chemického označení možná.
381 Estery jsou složité a jednoduché z prostředků a látek uvedených v příloze I.
382 Soli činidel a látek uvedených v příloze I, pokud je existence takových solí možná.
383 Směsi obsahující léčiva a látky uvedené v příloze I v jakékoli formě a fyzickém stavu, bez ohledu na jejich množství v této směsi, s výjimkou kombinovaných léčivých přípravků neuvedených v seznamu I.
39 Dihydrokodein 4,5-epoxy-6-hydroxy-3-methoxy-N-methylmorfinan 2939110000
4 Alfaprodin alfa-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin 2933399900
40 Dihydromorfin 7,8-dihydromorfin 2939190000
41 Dimenoxadol 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-difenylacetát 2922197000
42 Dimefeptanol 6-dimethylamino-4,4-difenyl-3-heptanol 2922197000
43 Dimethylthiambuten 3-dimethylamino-1,1-di- (2-thienyl) -1-buten 2934999000
44 Butyrát dioxafetilu ethyl 4-morfolino-2,2-difenylbutyrát 2934999000
45 Dipipanon 4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon 2933330000
46 Difenoxylát Etylester kyseliny 1- (3-kyano-3,3-difenylpropyl) -4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933330000
47 Difenoxin 1- (3-kyano-3,3-difenylpropyl) -4-fenylisonipecotinová kyselina 2933330000
48 Diethylthiambuten 3-diethylamino-1,1-di- (2'-thienyl) -1-buten 2934999000
49 Drotebanol 3,4-dimethoxy-17-methylmorfinan-6-beta-14-diol 2933499000
5 Alfaacetylmethadol alfa-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-difenylheptan 2922197000
50 Izomethadon 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-difenyl-3-hexanon 2922390000
51 tobolky obsahující 30 mg kodeinu a 10 mg fenyltoloxaminu 3003490000 3004490009
52 Ketobemidon 4-meta-hydroxyfenyl-1-methyl-4-propionylpiperidin 2933330000
53 Clonitazen (2-para-chlorbenzyl) -1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazol 2933998008
54 Kodein 3-methylmorfin 2939110000
55 Kodein-N-oxid 2939190000
56 Kodoksim dihydrokodeinon-6-karboxymethyloximu 2939190000
57 Kokain methylester benzoylecgoninu 2939710000
58 List koky list keře koky obsahující ekgonin, kokain a další ekgoninové alkaloidy 1211300000
59 3-monoacetylmorfin 2939190000
6 Alfentanil alfentanyl N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-monoacetylmorfin 2939190000
61 Kokainový keř rostlina jakéhokoli druhu z rodu Erythroxylon 1211908609
62 Extrakt z máku slámy koncentrát máku, extrakce opia suroviny pro farmaceutický průmysl 1302110000 2939110000
63 Levomoramid (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Levorfanol lemoran (-)-3-hydroxy-N-methylmorfinan 2933410000
65 Levofenacilmorphan (-)-3-hydroxy-N-fenacylmorfinan 2933499000
66 Maková sláma jakékoli části (celé i drcené, sušené i sušené, s výjimkou zralých semen) jakékoli rostliny rodu Papaver obsahující narkotické opiové alkaloidy 1211400000
67 Konopí арихуана připravená směs sušených i nesušených, drcených i nedrtených částí rostlin rodu Cannabis (kromě kořenového systému), obsahující některý z izomerů tetrahydrokanabinolu 1211908609
68 Konopný olej hashový olej, extrakt z konopí prostředek získaný z částí rostliny rodu Cannabis extrakcí (extrakcí) jakýchkoli izomerů tetrahydrokanabinolu a jejich doprovodných kanabinolů různými rozpouštědly nebo tuky; může nastat jako roztok nebo viskózní hmota 1302199000
69 Metadon d-methadon, L-metadon, fenadon, dolofin 6-dimethylamino-4,4-difenyl-3-heptanon 2922310000
7 p-aminopropiofenon (PAPP) a jeho optické izomery (protilátka na kyanidy) 2922390000
70 Methadon je meziprodukt 4-kyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutan 2926300000
71 Metazocin 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorfan 2933399900
72 Methyldesorfin 6-methyl-delta-6-deoxymorfin 2939190000
73 Methyldihydromorfin 6-methyldihydromorfin 2939190000
74 Metopon 5-methyldihydromorfinon 2939190000
75 Mirofin myristylbenzylmorfin 2939190000
76 Mléčná šťáva z různých druhů máku, které nejsou opiovým ani olejnatým, ale obsahují mákové alkaloidy zařazené do seznamů omamných a psychotropních látek 1302110000
77 Moramid, střední 2-methyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylová kyselina 2934999000
78 Morferidin Etylester kyseliny 1- (2-morfolinoethyl) -4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2934999000
79 Morphilong přípravek sestávající ze směsi 0,5% roztoku hydrochloridu morfinu v 30% vodném roztoku polyvinylpyrrolidonu o molekulové hmotnosti 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Anileridin anileridin Ethylester kyseliny 1-para-aminofenethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylové 2933330000
80 Morfium 7,8-dehydro-4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methylmorfinan 2939110000
81 Morfin-N-oxid 3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxymorfinin-7-N-oxid 2939190000
82 Morfin methobromid a další morfin methylbromid morfin methobromid a další pětimocné dusíkaté deriváty morfinu, včetně N-oxymorfinu, z nichž jeden je N-oxykodein 2939190000
83 MPPT IPFP 1-methyl-4-fenyl-4-piperidinol propionát (ether) 2933399900
84 3-methylthiopentanyl N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-methylfentanyl N- (3-methyl-1-fenethyl-4-piperidyl) propionanilid 2933399900
86 Nikodikodin 6-nikotinyl dihydrokodein 2939190000
87 Nikokodin 6-nikotinylkodein 2939190000
88 Nicomorphine 3,6-dinikotinylmorfin 2939110000
89 Noracimetadol (+/-)-alfa-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-difenylheptan 2922197000
9 Acetylhydrokodein acetyldihydrokodein, tebacon 6-acetoxy-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxymorfinan 2939190000
90 Norcodeine N-dimethylkodein 2939190000
91 Norlevorfanol (-)-3-hydroxymorfinan 2933499000
92 Normethadon 6-dimethylamino-4,4-difenyl-3-hexanon 2922310000
93 Normorfin dimethylmorfin nebo N-dimethylovaný morfin 2939190000
94 Norpipanone 4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon 2933399900
95 Oxykodon tekodin 14-hydroxyhydrokodeinon 2939110000 3003 3004
96 Oxykodon + naloxon 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Oxymorfon 14-hydroxyhydromorfinon 2939110000
98 Omnopon směs hydrochloridů opiových alkaloidů v prášku: 48 - 50 procent morfinu, 32 - 35 procent jiných opiových alkaloidů v 1 ml 1 procentního roztoku: hydrochlorid morfinu - 0,0067 g, narkotin - 0,0027 g, papaverin hydrochlorid - 0,00036 g, kodein - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Opium (včetně léčivých) - koagulovaná šťáva z opia nebo olejového máku 1302110000 3003 3004

 

Poznámka:

Přiřazení látky k odpovídajícímu omamnému léku, psychotropní látce nebo jejich prekurzoru zahrnutému v tomto seznamu nezávisí na tom, jaké názvy značek, synonyma nebo zkratky jsou použity jako její název.

Pokud jde o kombinované léčivé přípravky obsahující kromě látky nebo látky zahrnuté v tomto seznamu další farmakologicky aktivní složky, kontrola je stanovena na individuálním základě zařazením tohoto kombinovaného léčivého přípravku do tohoto seznamu.

Koncentrace látek uvedených v tomto seznamu je určena na základě hmotnostního podílu látky ve směsi (roztoku).

Pro účely používání tohoto seznamu je nutné být veden jako kód TN FEA TS a mezinárodní neregistrovaný nebo jiný nevědecký název nebo chemický název nebo krátký popis omamných látek, psychotropních látek nebo jejich prekurzorů.

Nařízení o postupu při dovozu omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů na celní území, vývozu z celního území a tranzitu přes celní území celní unie

V Ruské federaci, Federální služba Ruské federace pro kontrolu obchodování s drogami (Federální služba pro kontrolu léčiv Ruska) a Federální služba pro dohled v oblasti zdravotnictví a sociálního rozvoje (Roszdravnadzor), viz nařízení vlády Ruské federace č. 1567-r ze dne 23.09.2010. XNUMX. XNUMX.

 1. Nařízení o postupu při dovozu omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů na celní území, vývozu z celního území a tranzitu přes celní území celní unie (dále jen - nařízení) bylo vyvinuto v souladu s Dohodou o pravidla udělování licencí v oblasti zahraničního obchodu se zbožím ze dne 9. června 2009 (dále jen Dohoda) a Dohoda o postupu při zavádění a uplatňování opatření ovlivňujících zahraniční obchod se zbožím na jednotném celním území ve vztahu do třetích zemí z 9. června 2009.
 2. Ustanovení se vztahuje na právnické osoby dovážející na celní území, vyvážející z celního území popř tranzit na celním území celní unie omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů uvedených v oddíle 2.12 jednotného seznamu zboží, na které členské státy celní unie v rámci euroasijského hospodářského odvětví uplatňují zákazy nebo omezení dovozu nebo vývozu Společenství v obchodu se třetími zeměmi (dále jen - žadatelé), jakož i jednotlivci, kteří takové zboží dovážejí nebo vyvážejí pro osobní potřebu.
 3. Dovoz a (nebo) vývoz omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů právnickými osobami se provádí na základě jednorázových licencí vydaných oprávněným státním orgánem státu - členem celní unie, na území u nichž je žadatel registrován (dále jen - autorizovaný orgán).
 4. Jednotlivci mohou dovážet a (nebo) vyvážet omezená množství omamných a psychotropních látek ve formě léčiv pro osobní potřebu pro lékařské indikace za přítomnosti příslušných dokumentů, jakož i prekurzory v množstvích stanovených právními předpisy státu - a člen celní unie.
 5. Tranzit omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů přes území členských států celní unie probíhá v souladu s ustanoveními stanovenými mezinárodními smlouvami členských států celní unie v oblasti oběhu kontrolovaných drog a látky uvedené v oddíle 2.12 Jednotného seznamu zboží, na které se vztahují zákazy nebo omezení dovozu nebo vývozu členskými státy celní unie v rámci Euroasijského hospodářského společenství v obchodu se třetími zeměmi.
 6. Vydávání licencí pro dovoz a (nebo) vývoz omamných a psychotropních látek autorizovaným orgánem se provádí s přihlédnutím k potřebám státu - člena celní unie u omamných a psychotropních látek.
 7. K získání licence předloží žadatel autorizovanému subjektu dokumenty stanovené v čl. 3 odst. 3 dohody.
  Při vývozu omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů žadatel předloží pověřenému orgánu dovozní povolení (originál nebo jeho notářsky ověřenou kopii) vydané příslušným orgánem dovážející země.
  Při tranzitu omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů přes celní území členských států celní unie žadatel dodatečně předloží autorizovanému orgánu povolení k dovozu (originál nebo jeho notářsky ověřenou kopii) vydané příslušným orgánem dovážející země a kopii vývozního povolení země - vývozce, pokud požadavky dovážející nebo vyvážející země nestanoví jinak.
 8. Pokud v souladu s právními předpisy členského státu celní unie rozhodne o vydání licence autorizovaný orgán po dohodě s jinými výkonnými orgány členského státu celní unie, pak žadatel kromě dokumenty uvedené v čl. 3 odst. 3 dohody předloží autorizovanému orgánu dokumenty výkonných orgánů potvrzující možnost dovozu a (nebo) vývozu omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů.
  Termín pro posouzení dokumentů předložených koordinačnímu orgánu určuje stát - člen celní unie.
 9. Vydání licence a dokladů potvrzujících možnost dovozu a (nebo) vývozu omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů, kromě důvodů uvedených v čl. 6 odst. 3 dohody, může být odmítnuto, pokud předložené dokumenty neboť v odstavcích 7 a 8 tohoto nařízení se nepředkládají, stejně jako v případě překročení normy potřeby omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů, stanovené pro členský stát celní unie.
 10. Dovoz a (nebo) vývoz, jakož i tranzit omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů určených k poskytování mimořádné pomoci v mimořádných situacích se provádí bez licence v souladu s právními předpisy členského státu Celní unie.
 11. Žadatel státu - člen celní unie musí do 10 kalendářních dnů ode dne dovozu (vývozu) omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů oznámit autorizovanému orgánu země, která licenci vydala, dovezené (vyvezené) množství omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů, typ vozidla, které bylo použito k jejich dovozu (vývozu), a také místo a datum pohybu zboží přes celní hranici celní unie.
 12. Dovoz a (nebo) vývoz omezeného množství omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů do lékárniček na námořních (říčních) lodích, mezinárodních letadlech pro poskytování první pomoci se provádí bez licence za použití kontrolních opatření stanovených legislativa státu registrace příslušných vozidel ...
  Dovoz a (nebo) vývoz prekurzorů používaných jako zásoby v množství nezbytném k zajištění běžného provozu zařízení a technických zařízení vzdušného, ​​námořního (říčního), železničního vozidla se provádí bez licence v souladu s požadavky celních orgánů právní předpisy upravující pohyb dodávek přes celní hranici.
 13. Autorizovaný orgán má právo vydávat vysvětlení (závěry) k otázkám vydávání licencí. Informace o vydaných objasněních (závěrech) jsou zasílány Euroasijské hospodářské komisi.