МЕНЮ
Dohoda o přijetí jednotných technických požadavků na kolová vozidla, vybavení a části, které lze instalovat a / nebo používat na kolových vozidlech, ao podmínkách vzájemného uznávání schválení vydaných na základě těchto požadavků

Seznam smluvních stran dohody 1958 roku

kód země Smluvní strany Datum připojení
E 1 Německo 28.01.1966
E 2 Francie 20.06.1959
E 3 Itálie 26.04.1963
E 4 Nizozemí 29.08.1960
E 5 Švédsko 20.06.1959
E 6 Belgie 05.09.1959
E 7 Maďarsko 02.07.1960
E 8 Česká republika 01.01.1993
E 9 Španělsko 10.10.1961
E 10 Srbsko 12.03.2001
E 11 Velká Británie 16.03.1963
E 12 Rakousko 11.05.1971
E 13 Lucembursko 12.12.1971
E 14 Švýcarsko 28.08.1973
E 16 Norsko 04.04.1975
E 17 Finsko 17.09.1976
E 18 Dánsko 20.12.1976
E 19 Rumunsko 21.02.1977
E 20 Polsko 13.03.1979
E 21 Portugalsko 28.03.1980
E 22 Ruská Federace 17.02.1987
E 23 Řecko 05.12.1992
E 24 Ireland9 24.03.1998
E 25 Chorvatsko 08.10.1991
E 26 Slovinsko 25.06.1991
E 27 Slovensko 01.01.1993
E 28 Bělorusko 02.07.1995
E 29 Estonsko 01.05.1995
E 30 Moldavská republika 20.11.2016
E 31 Bosna a Hercegovina 06.03.1992
E 32 Lotyšsko 18.01.1999
E 34 Bulharsko 21.01.2000
E 35 Kazachstán 08.01.2011
E 36 Litva 29.03.2002
E 37 Turecko 27.02.1996
E 39 Ázerbajdžán 14.06.2002
E 40 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 17.11.1991
E 42 Evropská unie8 24.03.1998
E 43 Japonsko 24.11.1998
E 45 Austrálie 25.04.2000
E 46 Ukrajina 30.06.2000
E 47 Jižní Afrika 17.06.2001
E 48 Nový Zéland 26.01.2002
E 49 Kypr 01.05.2004
E 50 Malta 01.05.2004
E 51 Korejská republika 31.12.2004
E 52 Malajsie 04.04.2006
E 53 Thailand 01.05.2006
E 54 Albánie 05.11.2011
E 56 Černá Hora 03.06.2006
E 57 San Marino 26.01.2016
E 58 Tunisko 01.01.2008
E 60 Georgia 25.05.2015
E 62 Egypt 03.02.2013